Oto oczekiwania łodzian w stosunku do organizacji Zielonego Expo

Magistrat przedstawił wyniki ankiety, prezentujące oczekiwania mieszkańców miasta w stosunku do organizacji w Łodzi wystawy Horticultural Expo 2024, czyli tak zwanego Zielonego Expo. W badaniu przeprowadzonym w dniach 29 marca - 19 kwietnia wzięło udział ponad 2,5 tysiąca ankietowanych.

Oto oczekiwania łodzian w stosunku do organizacji Zielonego Expo -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Oto oczekiwania łodzian w stosunku do organizacji Zielonego Expo , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Trwają przygotowania do organizacji w Łodzi Zielonego Expo. Powstaje studium wykonalności projektu, w ramach którego przewidziano szereg działań konsultacyjnych skierowanych do przedstawicieli NGO, środowisk eksperckich, ale przede wszystkim do mieszkańców Łodzi. 

Dzięki dokumentowi opracowywanemu przez firmę PwC, dowiemy się m.in., ile ma powstać pawilonów, dróg, ścieżek rowerowych czy dodatkowych przestrzeni zielonych. W studium wykonalności znajdą się szczegółowe plany urbanistyczne, architektoniczne oraz inwestycyjne. Jak zapewnia UMŁ, duży wpływ na ostateczny kształt ogrodniczej wystawy będą mieli sami łodzianie i dlatego planowanie Zielonego Expo odbywa się we ścisłej współpracy z mieszkańcami. - Ponad 70 procent ankietowanych zamierza odwiedzić wystawę i uważa, że Łódź jest dobrym miejscem do organizacji tego typu wydarzeń. Jest więc społeczna akceptacja, co do idei organizacji wystawy w Łodzi. Ponad 67 proc. ankietowanych wie, że Łódź będzie organizatorem Zielonego Expo. Niższa jest niestety świadomość tego, jaki jest temat przewodni wystawy i gdzie ona konkretnie się odbędzie. Dla nas są to kluczowe dane i sygnał, że najbliższe miesiące powinniśmy poświęcić na dość mocną akcję informacyjno-promocyjną, dotyczącą tematu wystawy oraz efektów, jaki ona przyniesie - zaznacza Maciej Riemer z wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ. 

Zwiększeniu świadomości społecznej na temat Zielonego Expo mają służyć działania partycypacyjne oraz ankieta przygotowana przez PwC. Obszary objęte badaniem dotyczyły m.in. tematu wystawy, aranżacji terenu, by był on jak najatrakcyjniejszy dla zwiedzających oraz sposobu, w jaki wystawa wpłynie na rozwój miasta. Jak podkreśla Dionizy Smoleń z PwC Polska, ankietowani patrzą na organizację wystawy bardzo pragmatycznie: - Łodzianie chcieliby pawilonów z egzotycznymi roślinami, targów owocowych, kwiatowych i warzywnych, ale także wydarzeń artystycznych i wygodnie zaaranżowanej przestrzeni. Jeśli chodzi o tematy wystawy, ankietowani najchętniej chcieliby zdobyć wiedzę na temat edukacji proekologicznej oraz szeroko rozumianej kwestii jakości życia w mieście, np. walki ze smogiem czy działaniami rewitalizacyjnymi. 

Podnoszenie jakości życia w centrum Łodzi nie może się odbywać się bez dbałości o zieleń. Dlatego trwające w mieście procesy rewitalizacyjne, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarowa centrum miasta, obejmują ze swej natury także tereny zielone, takie jak łódzkie parki. Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dba o istniejące już tereny parkowe i stara się tworzyć nowe. Horticultural Expo 2024 jest znakomitym narzędziem do przyspieszenia tych prac. - Zielone Expo jest wspaniałym uzupełnieniem działań w ramach rewitalizacji obszarowej, komplementarnym projektem wszystkich aktywności, które od dawna jako Urząd Miasta Łodzi podejmujemy. A to, co najważniejsze w Zielonym Expo to to, że wystawę tę chcemy stworzyć wspólnie z naszymi mieszkańcami, tak by spełniała ona ich potrzeby i oczekiwania - zapowiada Joanna Skrzydlewska, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ. 

Wskazania łodzian znajdą swoje odzwierciedlenie w masterplanie wystawy, który magistrat zaprezentuje po warsztatach i konsultacjach z mieszkańcami w połowie czerwca. O tym, co ostatecznie znajdzie się w studium wykonalności, przekonamy się pod koniec września, kiedy dokument powstanie.

Related News

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... Read more

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... Read more

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... Read more

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... Read more

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... Read more

Kontakt