Zasady przewożenia rowerów w komunikacji miejskiej

- Jutro na sesji Rady Miejskiej zostanie do porządku obrad włączony projekt uchwały dotyczący zasad przewożenia w autobusach rowerów oraz wózków inwalidzkich i dziecięcych – powiedział Krzysztof Makowski, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego.

- Najistotniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów, a także kierowców, którzy ponoszą odpowiedzialność za różne sytuacje w trakcie podróży. Rower musi być przymocowany w pojeździe tak, aby nie mógł się przemieszczać. Ponadto osoba, która go przewozi, musi cały czas przy nim stać. Należy wspomnieć o pierwszeństwie przemieszczania się w środkach komunikacji miejskiej. Gdy do autobusu wsiada osoba na wózku inwalidzkim lud rodzic z dzieckiem w wózku dziecięcym, a w środku stoi już rower, to właściciel roweru musi opuścić pojazd, aby zrobić miejsce wsiadającym osobom. Chcemy zrealizować wytyczne, które funkcjonują już w  innych miastach Polski, na przykład Warszawie, Poznaniu, Gdańsku. Przez ostatnie trzy tygodnie zespół, złożony z radnych oraz przedstawicieli MPK, starał się wypracować zasady satysfakcjonujące wszystkie osoby podróżujące komunikacją miejską w Łodzi – dodał przewodniczący Krzysztof Makowski.

- Miejsca do przewozu rowerów będą oznakowane na zewnątrz i wewnątrz autobusów – podkreśliła Marta Przywara, radna Rady Miejskiej.

- Symbolem jest ten sam piktogram, który obecnie stosuje się w pojazdach. Pojawi się jednak więcej oznaczeń. MPK i ZDiT zapewniają, że podejmą działania, aby pasażerowie mogli dowiadywać się dzięki aplikacjom internetowym WatchLine Lodz i myBus, czy w pojeździe zbliżającym się do przystanku można przewozić rower – dodała radna Marta Przywara.

- Od ośmiu lat można w Łodzi przewozić rowery w autobusach – powiedział Marcin Hencz, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego.

-  Zależy nam, żeby wprowadzić regulacje doprecyzowujące przewóz rowerów. Nowe przepisy precyzują, w jakich pojazdach można przewozić rowery, jak powinien się zachować pasażer przewożący rower oraz zakres jego odpowiedzialności. Wypracowany kompromis satysfakcjonuje wszystkie strony, nie spotkaliśmy się z negatywnymi opiniami. To jest najistotniejsze – stwierdził wiceprzewodniczący Marcin Hencz.

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... Read more

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... Read more

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... Read more

 -  fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... Read more

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. Read more

Kontakt