Wybory 2020: pismo wiceprezydenta Adama Wieczorka do Joanny Pieńkowskiej, komisarza wyborczego w Łodzi

Pismo skierowane przez wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka do pani Joanny Pieńkowskiej, komisarza wyborczego w Łodzi w sprawie postanowienia o utworzeniu obwodów głosowania w miejskich szpitalach oraz domach pomocy społecznej, w których przebywają m.in. seniorzy.

Wybory -  fot. Paweł Łacheta / Archiwum UMŁ

Pani
Joanna Pieńkowska
Komisarz Wyborczy
w Łodzi I

 

 Z ogromnym niedowierzaniem zapoznałem się z treścią wydanego przez Panią w dniu 6 kwietnia br. Postanowienia Nr 15/2020 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – tym samym utworzyła Pani 19 obwodów głosowania w zakładach leczniczych, 12 obwodów w domach pomocy społecznej, 2 w zakładach karnych i 1 w areszcie śledczym.

Kodeks wyborczy stanowi, że tworzenie obwodów odrębnych jest obligatoryjne, jeżeli w dniu wyborów w placówce będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. Przewiduje również w uzasadnionych przypadkach nieutworzenie obwodu na wniosek osoby kierującej jednostką.

W dniu 30 marca br. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów przekazała na Pani ręce wystąpienia jednostek, o których mowa wyżej, dotyczące obwodów odrębnych. Z załączonej korespondencji wynika, iż kierownicy jednostek w zdecydowanej większości rekomendowali/wnioskowali o nietworzenie obwodów odrębnych w ich placówkach. Uzasadnienie było jedno: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pensjonariuszom, personelowi medycznemu i pracownikom, a także członkom obwodowych komisji wyborczych w związku ze stanem epidemii wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę podkreślić, że szpitale oraz domy pomocy społecznej objęte są ścisłym reżimem epidemiologicznym, który obejmuje: zakaz wstępu na oddziały przez osoby postronne, w tym odwiedzające oraz zakaz opuszczania przez pacjentów i personel medyczny oddziałów za wyjątkiem konieczności jego opuszczenia powodowanej względami procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Do tego wstęp na teren z zewnątrz jest możliwy tylko po poddaniu się odpowiednim badaniom  i przeprowadzeniu wywiadu na temat zdrowia przez uprawniony personel.

Wydawać by się mogło, że przyczyny przedstawione Pani we wnioskach o nietworzenie obwodów głosowania w tych placówkach okażą się wystarczające, tak jak wystarczające by były dla każdego wyrażającego troskę o innych i dbającego o zdrowie i życie drugiego człowieka.

Stan zagrożenia życia i zdrowia łodzianek i łodzian nadal jest realny, a prognoza co do przyszłości jest niepewna.

Powinna mieć Pani świadomość, że wydając Postanowienie Nr 15/2020 bierze Pani tylko i wyłącznie na siebie odpowiedzialność za ryzyko utraty zdrowia lub życia nie tylko przez członków obwodowych komisji wyborczych, ale także – a właściwie przede wszystkim – za zdrowie i życie pacjentów oraz pensjonariuszy, którzy stanowią zbiorowość objętą najdalej idącą formą wsparcia społecznego z uwagi na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

W tej sytuacji, apeluję o uchylenie postanowienia Pani Komisarz i odstąpienie przez Panią od tworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Łodzi w szpitalach i domach pomocy społecznej.

                                                                                                            WICEPREZYDENT MIASTA
Adam WIECZOREK

Related Files

Polecane aktualności

Zrewitalizowane wnętrza EC1 -  fot. Archiwum UMŁ

EC1 zaprasza na najbardziej kreatywne półkolonie w Łodzi. Ruszyły zapisy

EC1

Ruszyły wstępne rezerwacje na najbardziej kreatywne półkolonie w mieście! EC1 zaprasza dzieci w... Read more

Ponad 200 placów zabaw i siłowni plenerowych ponownie otwartych

Monika Pawlak

Już w weekend do dyspozycji najmłodszych łodzian zostaną oddane place zabaw na terenach... Read more

Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" przeniósł się on-line -  fot. UMŁ

Zapraszamy na spotkanie on-line Łódzkiego Panelu Obywatelskiego w temacie suszy

Olga Zuchora / BPS

W sobotę zapraszamy do oglądania na żywo spotkania Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w... Read more

Podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 przejdzie metamorfozę (wizualizacja) -  mat. UMŁ

Łódź rewitalizacja. Jak będzie wyglądało podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 po remoncie?

Małgorzata Loeffler / ZIM

Adres Piotrkowska 102 zna każdy łodzianin. To właśnie tu od 1996 roku mieści się klub Łódź Kaliska.... Read more

Łódź walczy z suszą. Uniwersytet Medyczny pomaga w podlewaniu drzew

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazał miastu setki tysięcy litrów wody do podlewania drzew. W jej... Read more

Kontakt