Szlak doliny Sokołówki. Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Trwają prace przy projekcie rozwoju terenów zielonych w dolinie rzeki Sokołówki w Łodzi. Miasto planuje stworzenie szlaku łączącego Las Łagiewnicki, Staw Wasiaka, park im. Adama Mickiewicza z parkiem Nad Sokołówką, który w ostatnich latach został przebudowany dzięki budżetowi obywatelskiemu. Szlak będzie się kończył przy al. Włókniarzy.

Miasto planuje stworzenie szlaku łączącego Las Łagiewnicki, Staw Wasiaka, park im. Adama Mickiewicza z parkiem Nad Sokołówką, który w ostatnich latach został przebudowany dzięki budżetowi obywatelskiemu.  -  fot. Archiwum UMŁ
Miasto planuje stworzenie szlaku łączącego Las Łagiewnicki, Staw Wasiaka, park im. Adama Mickiewicza z parkiem Nad Sokołówką, który w ostatnich latach został przebudowany dzięki budżetowi obywatelskiemu. , fot. Archiwum UMŁ

Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ mówi: – Po zrewitalizowaniu terenów nad rzeką Sokołówką łodzianie zyskają ciekawy szlak rekreacyjny prowadzący od al. Włókniarzy aż do Lasu Łagiewnickiego. Przy okazji zadbamy o samą rzekę, co w dobie zmian klimatycznych i zapowiadanej suszy ma szczególne znaczenie.

Karol Lange, jeden z projektantów szlaku dodaje: – Naszym celem jest połączenie trzech terenów zielonych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Sokołówki – parku im. Adama Mickiewicza, zielonego obszaru wokół stawu Wasiaka oraz parku nad Sokołówką. Będzie to szlak pieszo – rowerowy łączący las Łagiewnicki z al. Włókniarzy. Jednym z ważniejszych elementów tego projektu, na który podczas konsultacji społecznych zwracali uwagę mieszkańcy, jest stworzenie wygodnego połączenia pieszo – rowerowego przez ulice Zgierską oraz Łagiewnicką. Takie połączenie znacząco uatrakcyjni ten teren i zwiększy rekreacyjny potencjał doliny rzeki Sokołówki. Liczymy również, że dzięki projektowi poprawimy stosunki wodne w tym rejonie miasta, czyli będzie tej wody więcej, a staw Wasiaka, ze stawu retencyjnego, stanie się stałym zbiornikiem wodnym.

Projektanci planują stworzenie drewnianych kładek i podestów, które umożliwią spacer nad lustrem wody stawu oraz wzbogacenie terenu o urządzenia rekreacyjne. Zrewitalizowany zostanie również park im. Adama Mickiewicza, który ma bardzo ciekawy układ wodny. Oprócz oczyszczenia wody planowana jest renaturalizacja brzegów - w miejsce betonowych umocnień pojawią się wykonane z drewna i faszyny. W planach jest również odtworzenie dawnej restauracji w parku oraz remont muszli koncertowej. Zadaniem projektantów jest również przywrócenie naturalnej i historycznej kompozycji tego parku.

Karol Lange dodaje: - Wzdłuż całego szlaku doliny rzeki Sokołówki planujemy zamontowanie energooszczędnego oświetlenia, punktów z dostępem do wody pitnej oraz stałych toalet, tak by zapewnić całym rodzinom komfort przebywania w tym miejscu przed dłuższy czas.

Dyrektor Maciej Riemer podkreśla, że projekt szlaku wzdłuż Sokołówki wpisuje się w koncepcję Błękitno – Zielonej Sieci opracowanej kilkanaście lat temu przez zespół profesora Macieja Zalewskiego i Centrum Ekohydrologii PAN, która zakłada renaturalizację wszystkich rzek w Łodzi i utworzenie wzdłuż nich szlaków rekreacyjnych.

- Zaczynamy od Sokołówki. Trwa opracowywanie projektu, a w czerwcu złożymy wniosek o unijne dofinansowanie. Zapraszamy mieszkańców Łodzi do udziału w konsultacjach społecznych i przesyłania swoich propozycji. Można je przesyłać mailem na adres: dolinasokolowki@gmail.com. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na profilu Zielonego Expo na Facebooku – dodaje dyrektor Maciej Riemer.

Relacja z videospaceru

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... Read more

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... Read more

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... Read more

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... Read more

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... Read more

Kontakt