Łódź edu kul | Pilotaż tutoringu

Rozpoczął się pilotażowy projekt tutoringu w Programie wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Jeszcze w tym roku 15 osób osób - liderów edukacji kulturalnej - z miejskich instytucji kultury otrzyma wsparcie w ramach pilotażu.

 -  Just4creativity

Szeroko pojęta idea tutoringu opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym, na indywidualnej pracy nad wybranym obszarem lub tematyką. Jest to podejście spersonalizowane, uwzględniające aspekt, że każdy jest inny i że życie jednostki oraz jej rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. Tak zdefiniowane podejście do metody tutoringu stanowiło podstawę do opracowania pilotażu. W pierwszym etapie skupiamy się na udzieleniu wsparcia pracownikom łódzkich instytucji kultury. Wsparcie to ma na celu ich rozwój osobisty i zawodowy w prowadzonej działalności animacyjnej, edukacyjnej oraz podczas tworzenia działań z zakresu edukacji kulturowej. Działania doradcze w pierwszym etapie Programu prowadzą specjaliści z zakresu animacji i edukacji kulturowej oraz eksperci w pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Animatorzy i edukatorzy z miejskich instytucji kultury będą pracować z wybranym przez siebie tutorem do 15 grudnia 2020 r.

Rekomendacji tutorom udzieliła Rada Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.
W pilotażu znaleźli się najlepsi specjaliści z kraju, a są to:
ANETA MADZIARA – edukator dramy, instruktor teatralny, tutor, coach. Specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji teatralnej – teatrotrapii, pedagogiki dramy – dramoterapii, pedagogiki twórczości. Współautorka książki Drama w  pokonywaniu barier niepełnosprawności. Z-ca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi. Pracuje również jako doradca metodyczny i konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Tutor i doradca w przedsięwzięciach m.in.: Festiwal Sztuki Małego Dziecka, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla, Festiwal Teatrów Dorośli dzieciom, projektów literackich Bezsenność Jutki, O Wojtku niedźwiadku, Niezwykłe dzieciństwo – Sybir w oczach dziecka. Pracuje w systemie edukacji formalnej od 30 lat. Jestem trenerem kursu dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” realizowanego przez PCG Polska.
WERONIKA IDZIKOWSKA - kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury, trenerka. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych z dziećmi i młodzieżą. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji. Certyfikowana trenerka Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), metody NVC (Porozumienie bez przemocy). Współautorka podręcznika dla nauczycieli i animatorów kultury pn. Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce (2016), autorka książki Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych (2019). Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorem i edukatorów, animatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii samorozwoju, opartych o potrzeby własne i społeczności. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej najmłodszych dzieci. Członkini zespołu badawczego pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Współpracuje/współpracowała z instytucjami w Polsce, m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Instytutem Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, z Łódzkim Domem Kultury, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w zakresie wspierania edukatorek/edukatorów w rozwoju edukacji kulturowej.
MONIKA JUST – dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; trener twórczego myślenia, pedagog, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na studiach podyplomowych. Trener firmy szkoleniowej KOMPETEA z siedzibą w Warszawie, trener Szkoły Umiejętności Miękkich PASJA oraz Fundacji Kolorowo w Łodzi. Partner merytoryczny (konsultant, recenzent, autor) Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Akademii Twórczego Nauczyciela oraz EduAkcji. Popularyzatorska psychopedagogiki twórczości i zdolności. Realizatorka treningów Twórczego Myślenia dla sektora Administracji Publicznej, Biznesu Oświaty i Edukacji oraz szkolenia z zakresu nauczania twórczości, myślenia projektowego (Design Thinking) w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów oraz technik heurystycznych i metod pobudzających wyobraźnię i aktywizujących myślenie. 
TOMASZ BILICKI – pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolenia na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Nauczyciel mianowany. Zajmuje się również pedagogiką kultury, wsparciem w pracy z młodzieżą, budowaniu z nią relacji, również w sytuacjach kryzysowych. Był koordynatorem Klubu Liderów Młodzieżowych, prowadzonego przez Fundację Innopolis w Łodzi oraz koordynator projektu „Nie tylko LOL i CS – zainspiruj się łódzką kulturą”. Odznaczony „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i „Nagrodą Miasta Łodzi”.
JACEK GRALCZYK - pedagog i animator kultury, z 40 letnim doświadczeniem aktywności w organizacjach pozarządowych, gdzie w wielu przypadkach był członkiem założycielem i aktywnym animatorem lub liderem ich działalności. Od momentu powstania związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, obecnie członek Rady Programowej stowarzyszenia. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji ANKRA. W dorobku zawodowym ma 18 lat doświadczenia w organizowaniu działalności kulturalnej jako dyrektor domu kultury; 20 lat doświadczenia w edukacji i doradztwie osób dorosłych w tym: animatorów i liderów społecznych, animatorów kultury, pracowników socjalnych, nauczycieli, trenerów biznesu, urzędników i działaczy samorządowych, ale także osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Pracę edukacyjną prowadził jako: trener, superwizor zmiany społecznej, mentor, wykładowca akademicki, moderator konferencji, seminariów oraz innych form edukacji i doradztwa. Jego kompetencje merytoryczne obejmują szeroko rozumianą zmianę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem: animacji społecznej, animacji kulturalnej, edukacji kulturowej, integracji społeczno-zawodowej, ekonomii społecznej, organizacji wielosektorowej współpracy lokalnej, metodyki OSL (organizowanie społeczności lokalnej) itp. Od czterech lat pracuje w projektach integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Dodatkowo od trzech lat zajmuje się tematyką aktywnej polityki społecznej w zakresie wsparcia osób wykluczonych w Kielecko-Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie pełni funkcję Mentora Rozwoju Lokalnego.

Dziękujemy dr Monice Just za przygotowanie grafiki ilustrującej proces tutorski.

Polecane aktualności

Łódź Buduje

Łódź buduje wiadukty na ul. Przybyszewskiego. Poznaliśmy oferty

Małgorzata Loeffler / ZIM

Wiadukty na Przybyszewskiego zostaną rozebrane i wybudowane od nowa. W pierwszym etapie rozebrany... Read more

Wirtualna wycieczka

Wirtualny spacer po ulicy Włókienniczej - nowy projekt MPU

M. Loeffler / ZIM, W. Markiewicz / UMŁ

Od dzisiaj na Portalu Rewitalizacji można przenieść się w przyszłość i odkryć uroki wyremontowanej... Read more

EC1

Noc muzeów 2021 w Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Święto łódzkiej Kultury, które, podobnie jak w poprzednim roku, stawia na spotkania wirtualne. Choć... Read more

Finał Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi

Finał Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi

Małgorzata Antczak / UMŁ

Zakończyła się druga edycja Loterii Podatkowej Miasta Łodzi. Mogli w niej wziąć udział wszyscy,... Read more

Start BO

Startujemy z 9. edycją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Już w najbliższy poniedziałek, 10 maja wystartuje IX edycja Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Na... Read more

Kontakt