Konkurs ofert dla NGO w formie powierzenia zadania pn. „Dwór Szlachecki Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa” ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dwór Szlachecki Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa”, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

Celem zadania jest przeprowadzenie badania danych historycznych, terenów historycznych związanych z Łodzią w celu pozyskania wiedzy związanej z historią osiedla Zarzew. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 19 000, 00 zł

Termin realizacji: 15 lutego – 31 grudnia 2021 r.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:

 1. przeprowadzenie kwerendy w archiwach, archiwach parafialnych lub diecezjalnych (podczas poszukiwać należy uwzględnić fakt, że zbiory z czasów istnienia dworku mogą być poza Łodzią).
 2. przeprowadzenie kwerendy min. w archiwach prasowych, muzeach, urzędach, wśród lokalnej społeczności.
 3. analiza dostępnych danych historycznych, w tym map oraz ustalenie faktów:
  1. Gdzie faktycznie znajdował się Dworek?
  2. Kto w nim mieszkał?
  3. W jakim czasie?
  4. Kto go wybudował?
  5. Jak mógł wyglądać?

3. Nałożenie mapy historycznych oraz zbadanie źródeł historycznych w celu szacunkowego określenia położenia dawnego dworku Załęskiego i innych zabudowań historycznego Zarzewa.

4. Zebranie danych i przygotowanie raportu zawierającego materiały źródłowe pozyskane podczas kwerendy.

5. Upowszechnienie wiedzy historycznej poprzez upublicznienie wyników badań w raporcie; udostępnienie raportu min. miejskim instytucjom kultury – Muzeum Miasta w Łodzi.

6. Współpraca i konsultacje z lokalną społecznością – mieszkańcami osiedla Zarzew, w szczególności z przedstawicielami Rady Osiedla Zarzew na każdym etapie realizacji zadania.

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • informacje na temat konkursu i regulamin znajdują się zobacz BIP >>

Polecane aktualności

Jak można się spisać?

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do końca... Read more

Księży Młyn

Łódź buduje Księży Młyn. Remontujemy famuły, budujemy estradę, klub i restaurację

M. Loeffler/ZIM, W. Markiewicz/UMŁ

Jak się zmieni zabytkowe osiedle i jakie jeszcze kryje tajemnice? Zapraszamy na cykl spacerów... Read more

Dodatkowe 10 mln zł na łódzkie drogi

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W tym roku wyremontujemy więcej ulic. Dzięki dodatkowym 10 mln zł nowy asfalt pojawi się na... Read more

Lalka Astra - fot. MOMAKIN

Astra gotowa do podróży w kosmos. W Łodzi powstały lalki do nowego filmu Michała Łubińskiego

informacja prasowa

Ma zaledwie 15 centymetrów, robi ponad 60 różnych min, bo ma wymienne szczęki i czoła. Ma też... Read more

Zmiany na Zdrowiu. Przygotowania do łódzkiego metra

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Od poniedziałku 19 kwietnia nie będą kursowały tramwaje na Zdrowie. Przygotowane zostaną przystanki... Read more

Kontakt