Łódzka przyroda pod ochroną

Już prawie 10 proc. powierzchni Łodzi jest objęte ochroną z uwagi na cenne przyrodniczo tereny. To między innymi międzyrzecze Łódki i Bałutki, gdzie występuje kokorycz wątła – niespotykana nigdzie indziej w środkowej Polsce.

Łąka Opadówka -  fot. Archiwum
Opadówka to śródleśna łąka w zachodniej części Łagiewnik. To jeden z trzech nowych łódzkich użytków ekologicznych , fot. Archiwum

- Chcemy, żeby Łódź była zielona i jak największe jej tereny były objęte ochroną. Mamy w Łodzi dwa rezerwaty i 15 użytków ekologicznych. Ponadto wiele zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomniki przyrody. Ochroną obejmujemy kolejne tereny i w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska wytypowaliśmy trzy nowe użytki ekologiczne: międzyrzecze Łódki i Bałutki w parku na Zdrowiu oraz bagno Ługi i Opadówkę w lesie Łagiewnickim – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu.

NOWE UŻYTKI EKOLOGICZNE

- W parku ludowym na Zdrowiu, czyli parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, chcemy ustanowić nową formę ochrony przyrody, czyli międzyrzecze rzeki Łódki i Bałutki, jako użytek ekologiczny. Celem tego działania jest podkreślenie wartości i walorów tego terenu. Najciekawszym okazem na tym terenie jest stanowisko kokoryczy wątłej. Jest jedyne znane współcześnie stanowisko tej rośliny w środkowej Polsce – mówi Michał Baryła, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Bagno Ługi znajduje się we wschodniej części lasu Łagiewnickiego. To jeden z nielicznych w Łodzi tak dobrze zachowanych płatów higrofilnych lasów i zarośli oraz szuwarów. Niedostępne, z powodu silnego podtopienia, zarośla stanowią miejsce wypoczynku dla dzików i innych zwierząt leśnych. Widziany był tu nawet łoś.

Opadówka to śródleśna łąka w zachodniej części Łagiewnik. W jej centralnej części znajduje się niewielki zbiornik – miejsce rozrodu płazów i wodopój dla zwierząt. Występuje tam charakterystyczna dla wilgotnych łąk knieć błotna, czyli kaczyniec, a na skarpie grobli rośnie kępa starych olch i okazały dąb.

NAJCENNIEJSZE - ŁAGIEWNIKI

- Tworzenie nowych użytków, to z jednej strony to ochrona najcenniejszych terenów przyrodniczych w Łodzi, a z drugiej chcemy wzmacniać świadomość społeczną o wartości, jaką są doliny rzeczne. Warunkiem rozwoju zrównoważonego jest znalezienie takiej formuły zagospodarowania przestrzeni miasta, która pozwoli harmonijne włączenie przyrody w organizm miejski i zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej. I w tym kierunku zmierzamy - dodaje Riemer.

Łódzkie rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne chronią relikty naturalnej przyrody – pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych oraz różnych typów siedlisk zachowanych w stanie nieprzekształconym. Ekologiczny system obszarów prawnie chronionych obejmuje prawie 10 % powierzchni miasta - 2706 ha. Największy zwarty obszar Miasta chroniony jest w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Las Łagiewnicki jest nie tylko największym, ale i najcenniejszym obszarem pod względem zachowanych wartości przyrodniczych i znaczenia dla różnorodności biologicznej. To największy kompleks leśny w granicach Łodzi, posiadający cechy lasu naturalnego i półnaturalnego, stanowiący ośrodek różnorodności biologicznej o znaczeniu ponad lokalnym, w całości wchodzący w skład parku krajobrazowego.

TROCHĘ LICZB

W Łodzi występuje ponad 2600 gatunków bezkręgowców, w tym 2244 gatunków owadów. Zidentyfikowano także 17 gatunków ryb, 197 gatunki kręgowców lądowych, 535 gatunków grzybów wielkoowocnikowych -mikolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego szacują, że w Łodzi grupa ta liczy ponad 1000 gatunków - i 61 gatunki mszaków. Flora roślin naczyniowych Łodzi obejmuje nie mniej niż 1182 gatunki występujące spontanicznie. We współczesnej florze Łodzi występuje 28 gatunków podlegających ochronie gatunkowej, 64 – gatunki zagrożone lub bliskie zagrożenia w Polsce Środkowej, 31 gatunków zagrożonych lub bliskich zagrożenia w Polsce; ogółem występuje 78 gatunków zagrożonych w skali regionu lub kraju.

Polecane aktualności

Jak można się spisać?

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do końca... Read more

Księży Młyn

Łódź buduje Księży Młyn. Remontujemy famuły, budujemy estradę, klub i restaurację

M. Loeffler/ZIM, W. Markiewicz/UMŁ

Jak się zmieni zabytkowe osiedle i jakie jeszcze kryje tajemnice? Zapraszamy na cykl spacerów... Read more

Dodatkowe 10 mln zł na łódzkie drogi

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W tym roku wyremontujemy więcej ulic. Dzięki dodatkowym 10 mln zł nowy asfalt pojawi się na... Read more

Lalka Astra -  fot. MOMAKIN

Astra gotowa do podróży w kosmos. W Łodzi powstały lalki do nowego filmu Michała Łubińskiego

informacja prasowa

Ma zaledwie 15 centymetrów, robi ponad 60 różnych min, bo ma wymienne szczęki i czoła. Ma też... Read more

Zmiany na Zdrowiu. Przygotowania do łódzkiego metra

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Od poniedziałku 19 kwietnia nie będą kursowały tramwaje na Zdrowie. Przygotowane zostaną przystanki... Read more

Kontakt