List do łódzkiego kuratora oświaty

W związku z listem łódzkiego kuratora oświaty do dyrektorów łódzkich szkół oraz jego konferencją prasową, udostępniamy Państwu list z odpowiedzią dla kuratora zawierający prawdziwe dane dotyczące kosztów łódzkiej edukacji i przyznawanej subwencji.

Edukacja w Łodzi
Udostępniamy Państwu list z odpowiedzią dla kuratora zawierający prawdziwe dane dotyczące kosztów łódzkiej edukacji i przyznawanej subwencji

Poniżej przytaczamy treść listu.


 

Łódź, 13 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Pan

Waldemar Flajszer

Łódzki Kurator Oświaty

 

 

Szanowny Panie

W związku z pismem jakie skierował Pan 2 kwietnia 2021 r. do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych - muszę sprostowanie szereg informacji niezgodnych z prawdą, które znalazły się w Pańskim piśmie.

Podawane przez Pana kwoty subwencji oświatowych dla Łodzi  - z wyjątkiem roku 2018 - są nieprawdziwe. W roku 2019 subwencja oświatowa dla Łodzi wyniosła 672 mln zł a nie jak Pan podał - 697,6 mln zł. W roku 2020 łódzki samorząd otrzymał tytułem subwencji 724,2 mln zł a nie jak Pan pisze - 709 mln zł. Owszem, kwoty przekazywane przez rząd w ramach subwencji oświatowej rosną, ale jest to efektem wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz szeregiem nowych zadań, jakimi zostały obciążone samorządy w związku z reformą oświaty minister Anny Zalewskiej. Co ważne - wysokość subwencji wzrosła w skali całego kraju - a nie tylko Łodzi.

Uściślając przekazywane przez Pana informacje należy dodać, że tylko do wydatków subwencjonowanych w latach 2016 - 2020 Łódź dopłaciła z własnych dochodów ponad 1,3 mld zł (dokładnie: 1 363 344 032 zł). W roku 2018 kwota dopłaty wyniosła 303,9 mln zł, w 2019 - 313,8 mln zł a w roku 2020 - 306 mln zł. Tegoroczne wydatki edukacyjne objęte subwencją szacujemy na ponad 1 mld zł a subwencja ma wynieść 745 315 481 zł, a więc zabraknie 315 mln zł i taką kwotę samorząd będzie musiał dołożyć z własnych dochodów do oświaty. Jaką dokładnie - będziemy wiedzieć po zakończeniu roku budżetowego.

Natomiast podane przez Pana zadania i przeznaczone na ich realizację kwoty z budżetu państwa to nie są „ekstra środki” dla samorządów. To standardowe dotacje celowe udzielane na podstawie składanych przez JST wniosków na realizację konkretnych przedsięwzięć. Co ważne - uzyskanie tych dotacji wymaga posiadania wkładów własnych i tak dotacje na program „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” czy „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą maksymalnie 80 procent kosztów. Z kolei kwota przekazywana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest niewspółmierna do rzeczywistych kosztów ponoszonych na ten cel przez Łódź. Nie tylko w roku 2020, na który Pan się powołuje w swoim piśmie.

Szanowny Panie Kuratorze, wiem, że subwencja oświatowa jest przekazywana na podstawie algorytmu jednak podział tych środków między gminy, nijak się ma do rzeczywistych wydatków jakie ponoszą. Problem dotyczy całej Polski, nie tylko Łodzi. Przywołam przykład Szczecina, gdzie rozpoczęło się gromadzenie dokumentów i dowodów, które pozwolą tamtejszemu samorządowi dochodzić roszczeń z tytułu za niskiej subwencji przed sądem.

W Łodzi od lat subwencja jest uzupełniana o znaczące kwoty z dochodów miasta, ale pandemia koronawirusa drastycznie miejskie dochody zmniejszyła. Konieczność zachowania reżimu sanitarnego w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych oznacza zakupy środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, to także dodatkowe koszty które ponosi samorząd. Wsparcie wojewody czy budżetu centralnego na ten cel także dalece odbiegało od realnych potrzeb.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, które są ogólnie dostępne w BIP Urzędu Miasta Łodzi proszę, by nie wprowadzał Pan Dyrektorów placówek edukacyjnych oraz opinii publicznej w błąd.

Apeluję do Pana Kuratora by w trosce o - jak Pan pisze do Dyrektorów szkół - „zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty” przekonał Pan Ministerstwo Edukacji i Nauki czy premiera rządu do przekazywania Łodzi oraz innym samorządom subwencji w wysokości uwzględniającej realia po stronie wydatków.

 

Dyrektor Wydziału Edukacji

Berenika Bardzka

 

Do wiadomości:

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Related Files

Polecane aktualności

31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków to po Tour de Pologne druga pod... Read more

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33 jest przeznaczony dla 33 podopiecznych.  -  fot. UMŁ

Nowy Dom Dziennego Pobytu w kamienicy po rewitalizacji

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Sala gimnastyczna z jedną, całkowicie lustrzaną ścianą, sala terapeutyczno-wypoczynkowa, przestronna... Read more

Startują staże wakacyjne u najlepszych łódzkich pracodawców

Najlepsi pracodawcy z Łodzi i regionu fundują płatne do 5 tys. zł staże łódzkim studentom

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Startują staże wakacyjne u najlepszych łódzkich pracodawców. Rozstrzygnięta została tegoroczna... Read more

Ażurowa kamienica przy ul. Piotrkowskiej

Ażurowa kamienica przy ulicy Piotrkowskiej

Aleksandra Hac / UMŁ

To będzie jedyny taki budynek w Łodzi i jeden z niewielu na świecie. W miejscu po wyburzonym... Read more

Printful

Firma Printful zainwestuje 7 mln złotych w zakład w Łodzi

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Firma Printful kontynuuje ekspansję w Europie i podpisała umowę najmu na nowe centrum logistyczne.... Read more

Kontakt