Łódź edu kul | pakiet #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Wydział Kultury UMŁ zainicjował powstanie cyklu wydarzeń oraz pakietu edukacyjnego, adresowanego do pracowników łódzkich instytucji, organizacji pozarządowych, pedagogów, animatorów i artystów. Jego zadaniem jest poszerzenie świadomości na temat dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, przedstawienie dobrych praktyk oraz podanie inspiracji. Dążymy do zwiększenia działań na rzecz dostępności łódzkiej kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak przygotować wydarzenie zgodnie z wytycznymi dostępności, jak włączać osoby z niepełnosprawności i szczególnymi potrzebami w działania, jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami? Te pytania od dłuższego czasu nurtują animatorów, edukatorów, instruktorów łódzkiego środowiska.

Dwa z celów strategicznych „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”, czyli partycypacja i dialog oraz jakość pracy kadr kultury, stały się także przyczynkiem do przygotowania pakietu.
Kolejnym ważnym aspektem podjęcia tego działania jest temat zwiększania dostępności w kulturze, konieczność zapewnienia dostępności wydarzeń kulturalnych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych i na podstawie „Łódzkiego Standardu dostępności”.

Realizujemy jeden z priorytetów w 2021 roku, czyli przygotowanie pakietu merytorycznego wsparcia dla realizatorów Programu w postaci szkoleń, prezentacji dobrych praktyk, konsultacji i wymiany doświadczeń w obszarze związanym z zapewnianiem i zwiększaniem dostępności do/ i w kulturze.

#chodzioDOSTĘPNOŚĆ to projekt obejmujący konkretne propozycje, których realizację rozpoczynamy 17 czerwca webinarium, poświęconym różnym aspektom dotyczącym dostępności, m.in. prawnym. Chcemy również, podczas tego pierwszego spotkania, zwrócić szczególną uwagę na aspekt dostępności dla osób pochodzących z różnych grup społecznych i o różnym stopniu sprawności. Omówimy m.in.:
1. Dostępność w kontekście przepisów prawa. Łódzki standard dostępności – podstawowe wytyczne dla wydarzeń kulturalnych.
2. Bariery architektoniczne wobec norm prawnych.
3. Co powinniśmy wiedzieć o projektowaniu działań ze względu na różne potrzeby uczestników?
4. Edukacja włączająca a potrzeby i obszary wsparcia w kontekście kultury. Co możemy zrobić w ramach edukacji?
5. Dostępność łódzkiej kultury – współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi w zakresie edukacji kulturalnej osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskich. Wykluczeni/ Włączeni”.

Webinarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu FB Łódź pełna kultury

Partnerzy merytoryczni #chodzioDOSTĘPNOŚĆ:

Wydział Zdrowia Oddział ds. osób niepełnosprawnych UMŁ
Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ
Fabryka Sztuki w Łodzi
Łódzkie Centrum Wydarzeń
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Centrum Kształcenia Języka Migowego
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki – warsztat terapii zajęciowej

Zachęcamy do udziału.


O kolejnych w bezpłatnych wydarzeniach będziemy informować na lodz.pl/edu_kul i na FB Łódź pełna kultury

 

 

Polecane aktualności

Iwona Iwanicka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prezentuje certyfikat Zdrowego Miasta WHO -  fot. UMŁ

Łódź jako jedyne w Polsce z tytułem Zdrowego Miasta WHO

Jolanta Baranowska / BRP

Łódź, jako jedyne miasto w Polsce otrzymało tytuł Zdrowego Miasta. Certyfikat przyznaje Światowa... Read more

Łukasz Goss - dyrektor Biura Promocji I Nowych Mediów UMŁ, Edyta Dobrowolska - dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego oraz Laura Rybczyńska - Specjalista ds. Promocji Produktu Karty Łodzianina -  fot. UMŁ

Wzbogacamy wyprawkę dla nowonarodzonych łodzian i łodzianek o kolejne elementy

BRP

Od wielu lat, rodzice, którzy rejestrują swoje dzieci w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymują od Miasta... Read more

Dziś absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich.

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończony

Monika Pawlak / UMŁ

Absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. Read more

TME Polówka

Kultura "na gorąco" w drugiej połowie wakacji w Łodzi

Sławomir Macias / Wydział Kultury

Wydarzenia kulturalne podążając za łodzianami, pojawiają się w zielonych enklawach miasta. Koncerty,... Read more

Zielony Plac Wolności

Zielony Plac Wolności

Małgorzata Loeffler / ZIM

Zasadzimy na nim 64 klony i grusze oraz 4 tysiące krzewów i bylin – hortensji, irg i wierzb... Read more

Kontakt