Urząd Miasta Łodzi

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są to wydarzenia adresowane do pracowników instytucji kultury, animatorów i pedagogów. Pierwszy z nich odbędzie się już 12 października.

Celem warsztatów jest wsparcie edukacyjne wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracją wszystkich zainteresowanych pracowników instytucji kultury, animatorów, organizacji pozarządowych a także osób zarządzających placówkami, które chcą OTWIERAĆ KULTURĘ. Praktyczne warsztaty to skuteczna forma likwidowania barier w dostępie do kultury i działania mające na celu uwrażliwić środowisko twórców i zarządzających kulturą na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki warsztatom, na którym będzie można spotkać najlepszych praktyków, działających na rzecz otwierania kultury osobom niepełnosprawnym w Polsce, uczestnicy zaczną szybciej budować i tworzyć skuteczne projekty oraz programy włączające różnorodne grupy osób. Warsztaty skierowane są także do pedagogów, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnościami lub o szczególnych potrzebach.

Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się Agata Etmanowicz, prezeska Fundacji Impact, współzałożycielka Fundacji Polska Bez Barier, z którą promuje koncepcję projektowania uniwersalnego we wszystkich aspektach życia – od architektury, projektowania, po produkcję wydarzeń kulturalnych, Hanna Jastrzębska Gzella – tyflopedagog, muzykoterapeuta, animator, pedagog i edukator dramy, Aneta Madziara – edukator MEN, edukator dramy, instruktor teatralny oraz coach z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautorka książki wydanej prze APS Drama w  pokonywaniu barier niepełnosprawności oraz Rafał Lis – historyk sztuki, trener i koordynator ds. dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni. Aktywista na rzecz dostępnej kultury i sztuki. Jeden z pierwszych koordynatorów dostępności w Polsce.

Oferta tematyczna warsztatów jest bardzo różnorodna. Znajdzie się w niej m.in. spotkanie poświęcone zasadom tworzenia tekstów alternatywnych (TA) i deskrypcji dla materiałów publikowanych na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. Będzie także warsztat, na którym będzie można doświadczyć świata bez „oglądania go gołym okiem”, czyli symulacji  niewidzenia lub słabowidzenia, aby zrozumieć potrzeby osób z dysfunkcją wzroku jako odbiorców  i twórców kultury. Inny warsztat pozwoli na zapoznanie uczestników ze specyfiką niepełnosprawności jaką jest niedosłuch.

Zaplanowany jest także warsztat, który utoruje drogę do poznania bardzo praktycznych aspektów z zakresu dostępnych narzędzi i dostosowania ich do grup odbiorców. Dzięki temu szkoleniu będzie można dowiedzieć się, czym są m.in.: audiodeskrypcja sztuki, transkrypcje i deskrypcje, opisy alternatywne, tłumaczenie na Polski Język Migowy, tłumaczenie artystyczne, napisy, przedprzewodniki. Odbędzie się także spotkanie dla edukatorów, omawiające zagadnienia wartości, idei oraz narzędzi i usług pozwalających na kompleksowe planowanie działań edukacyjnych.

Informacja o terminach dostępna jest pod linkiem

Rejestracja na warsztaty dostępna jest pod linkiem

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... Read more

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... Read more

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... Read more

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... Read more

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... Read more

Kontakt