Urząd Miasta Łodzi

Projekt euPOLIS – Z Mieszkańcami – Dla Mieszkańców

Cztery miasta – uczestnicy projektu, w których powstanie błękitno - zielona pilotażowa inwestycja: Gladsaxe, Łódź, Belgrad i Pireus zaprosiły swoich mieszkańców do aktywnego udziału w planowaniu przestrzeni publicznych.

euPolis

Przeprowadzony został pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami. W poszczególnych miastach miały one formę ankiety internetowej a następnie warsztatów, wywiadów oraz spacerów badawczych. Wszystko po to, by dowiedzieć się, jakie wyzwania związane z wybranymi do realizacji projektu zielonymi terenami zauważają i zgłaszają mieszkańcy, poznać ich preferencje, opinie oraz sugestie.

Zaangażowanie mieszkańców i zaproszenie ich do aktywnego współtworzenia przestrzeni pozwoliło na poznanie ich oczekiwań i mankamentów miejsc wybranych do pilotaży.

Dla kopenhaskiej dzielnicy Pileparken (gmina Gladsaxe), pomimo bardzo wysokiej jakości otaczających ją terenów zielonych i wsparcia ze strony władz lokalnych dla niebiesko-zielonego rozwoju, relacje społeczne są największym wyzwaniem. Zadaniem zespołu wdrożeniowego w Gladsaxe jest więc wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze (czyli zieleni, wodzie, glebie i wietrze) jako elementów integrujących lokalną społeczność. W ten sposób przywrócenie natury do miasta znacząco wzmocniłoby więzi sąsiedzkie, poprawiając tym samym jakość życia i zdrowia jego mieszkańców.

Łódzki Pasaż Anny Rynkowskiej oraz zieleniec pomiędzy ul. Wólczańską i Gdańską jest obecnie wykorzystywany przez pieszych głównie jako skrót pomiędzy bardziej uczęszczanymi miejscami w ścisłym centrum miasta, nie jest okolicą tętniącą życiem. Większość użytkowników spędza tam zaledwie kilka minut - czas jaki zajmuje przejście przez ten teren do pracy czy sklepu. Odwiedzają go w drodze do firmy, szkoły, idąc na zakupy lub odprowadzając swoje dzieci do znajdującego się obok przedszkola. Nieliczni odwiedzają zieleniec z czworonogiem czy korzystają z placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja ta nie jest zbyt atrakcyjna dla mieszkańców i nie zachęca do częstych i dłuższych wizyt w celu rekreacji na świeżym powietrzu.

Celem warsztatów w Belgradzie było stworzenie mapy problemów zdrowotnych okolicznych mieszkańców, ale także poznanie ich wiedzy i zbadanie szeroko pojętego zainteresowania udziałem w przyszłych procesach wdrażania rozwiązań opartych na naturze. Wyniki pokazały, że chociaż wielu mieszkańców słyszało wcześniej o tego typu rozwiązaniach, większość z nich nie wie, jak one działają, jak mogą być wdrażane i jakie mogą być ich rezultaty.

Po konsultacjach w greckim Pireusie okazało się, że wytypowany do projektu teren jest znany wśród mieszkańców, którzy odwiedzają go w celach edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych. Wskazują oni jednak, że jest tam głośno, brudno, nie ma terenów zielonych i rekreacyjnych (parków kieszonkowych, miejsc spotkań, itp.), a chodniki i ścieżki rowerowe są w opłakanym stanie. Dodatkowo, respondenci z dzielnic Akti Dilaveri i Microlimano wykazali spore zainteresowanie organizacją dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych, eko-edukacyjnych i animacyjnych, które integrowałyby lokalną społeczność. Ponadto respondenci z Zespołu Szkół Ralleion zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji zostali zapytani o potrzebę nasadzeń na szkolnych podwórkach oraz o jakość i ilość istniejących już roślin. Wszyscy odpowiedzieli, że "obecność zieleni jest konieczna i przyczynia się do poprawy mikroklimatu i jakości powietrza na podwórku szkolnym" oraz "ważne jest, aby dzieci miały kontakt z roślinami". Uważają, że obecność zieleni w szkole przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów, a większość z nich jest przekonana, że może przyczynić się do poprawy wyników w nauce i lepszego odżywiania uczniów.

Wszystkie dane pozyskane w trakcie kontaktów z mieszkańcami, jak również współpraca z innymi międzynarodowymi projektami o zbliżonej tematyce (m.in. GO GREEN ROUTES, IN-HABIT i VARCITIES) realizowanymi w ramach Programu Horyzont 2020, posłużą naszym ekspertom do wybrania innowacyjnych, bliskich naturze rozwiązań, które zostaną  zastosowane w pilotażowych przestrzeniach. Te eksperymentalne parki, zaprojektowane i przebudowane z szerokim wykorzystaniem błękitno - zielonych rozwiązań będą następnie służyć jako baza wiedzy dla innych miast na całym świecie, aby zmieniać ich schematy planowania miejskiego.

Projekt euPOLIS opiera się na innowacyjnej filozofii planowania miejskiego, której celem jest poprawa istniejących i tworzenie nowych przestrzeni publicznych w 4 wybranych europejskich miastach. Wykorzystane są tu rozwiązania oparte na naturze a projektowanie odbywa się przy udziale obywateli.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w Ramach Programu Horyzont 2020 H2020-EU.3.5.2., w ramach umowy grantowej nr 869448, a koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, i realizowany przez 27 partnerów z całego świata.

Projektowanie łódzkiej przestrzeni potrwa do przyszłorocznych wakacji, a samą inwestycję planujemy rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku. Kolejne konsultacje z mieszkańcami, związane z wejściem w etap przygotowywania dokumentacji projektu parku linearnego, przewidywane są w pierwszym kwartale 2022 roku. 

Aby dowiedzieć się więcej o euPOLIS i uczestniczących w nim partnerach, odwiedź oficjalną stronę projektu: www.eupolis-project.eu

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... Read more

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... Read more

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... Read more

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... Read more

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... Read more

Kontakt