Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Konkurs wydawniczy 2023 ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu

 - W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.
Publikacje dofinansowane w 2020 roku, mat. arch. Wydział Kultury UMŁ , W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Rodzaj zadania: Wydawanie w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności:

 1. oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów;
 2. wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź osób związanych z kulturą Łodzi;
 3. wydawnictw związanych z dziedzictwem Łodzi, w tym mniejszości narodowych;
 4. almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in. reprintów planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą Łodzi;
 5. wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi.

Cele zadania: Wsparcie procesów wydawniczych, promocja publikacji i twórców związanych z Łodzią; upowszechnienie badań naukowych dotyczących kultury w Łodzi.

Założenia merytoryczne zadania:

 1. w ramach zadania mogą być wydawane publikacje z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, m.in. wydawnictwa papierowe, wydawnictwa e-book, wydawnictwa audiobook, itd.;
 2. zadania powinny charakteryzować się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;
 3. tomiki poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na sekcje;
 4. oferent ma możliwość zaangażowania do realizacji zadania partnerów,
  w szczególności w działania związane z kwerendami lub badaniami w obszarze kultury oraz działania promujące publikację;
 5. zadania mogą uwzględniać istotne dla tożsamości miasta jubileusze i rocznice,
  in. przypadającą w 2023 r. 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich, czy ustanowienie roku 2023 Rokiem Łódzkich Włókniarek;
 6. oferent zobowiązany jest do opisania planu promocji zadania, w tym sposobu dotarcia do grupy docelowej zadania;
 7. oferent zobowiązany jest do opisania poziomu i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sekcji VI oferty (ppkt Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty).

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

 1. liczba wydanych egzemplarzy papierowych publikacji;
 2. liczba wyprodukowanych nośników z publikacją;
 3. liczba udostępnień publikacji elektronicznej na platformach, stronach internetowych, w wirtualnych bazach wiedzy, itp.;
 4. liczba udostępnień publikacji papierowych bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z publikacją;
 5. liczba spotkań autorskich promujących publikację;
 6. zasięg planowanej promocji publikacji, z uwzględnieniem promocji online.


Termin realizacji:
od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.: do 60.000,00 zł.

Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... Read more

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... Read more

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... Read more

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... Read more

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... Read more

Kontakt