IV spotkanie - 20-21 czerwca 2020 r.

TEMAT: Jak Miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście?

III spotkanie odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2020 r. Część edukacyjna spotkania z wystąpieniami eksperckimi odbędzie się 20 czerwca w godz. 9:00 - 12:00. Pozostały czas jest przeznaczony na pracę w grupach.

 

 
 

CZEŚĆ I – INAUGURACJA SPOTKANIA PANELOWEGO

 
 
 
 

9:00-9:15

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Przywitanie uczestników i przypomnienie formuły i celu Panelu

 
 
 
 

CZEŚĆ II – WPROWADZENIE I WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE

 
 
 
 

9:15-9:30

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Wprowadzenie do problematyki – perspektywa Urzędu Miasta Łodzi.

Kontekst Panelu: temat, pytania panelowe, dotychczasowe działania.

Agnieszka Pietrzak, Kierownik Oddziału ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej, Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ.
Olga Zuchora, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

 
 
 
 

9:30-09:45

 
 
 
 

15 min

 
 
Słuchaj, wspieraj, działaj – Kraków w zieleni, nowy wymiar zaangażowania mieszkańców w miejskie tereny zieleni.
 

Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Kierownik Zespołu Kraków w Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 
 
 
 

09:45-10:00

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Ogrody społeczne – miejsce działań wspólnotowych.

dr Bożena Szewczyk-Taranek, Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Krakowie.

 
 
 
 

10:00-10:15

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Miejska Partyzantka Ogrodnicza, czyli jak zostać ekobohaterem we własnym mieście.

Witold Szwedkowski, konsultant, edukator, aktywista.

 
 
 
 

10:15-10:35

 
 
 
 

20 min

 
 
 
 

Podsumowanie części II

 
 
 
 

10:35-10:50

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Przerwa

 
 
 
 

CZEŚĆ III – WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE

 
 
 
 

10:50-11:05

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Włączanie mieszkańców, w tym dzieci w działania na rzecz zieleni w mieście.

Dr inż. Kasper Jakubowski, Prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Architekt krajobrazu, społecznik.

 
 
 
 

11:05-11:20

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Retencja w mieście a współpraca z mieszkańcami.

Gabriela Kuc, PGW Wody Polskie, SGGW w Warszawie.

 
 
 
 

11:20-11:30

 
 
 
 

10 min

 
 
 
 

Podsumowanie części III

 
 
 
 

CZEŚĆ IV – WYSTĄPIENIA INTERESARIUSZY

 
 
 
 

11:30-12:00

 
 
 
 

30 min

 
 
 
 

Wystąpienia Interesariuszy:

  1. Justyna Ziółkowska Trujillo, Fundacja Transformacja;

  2. Agnieszka Kazimierska, Fundacja Veolia Polska.

 
 
 
 
 

12:00-12:15

 
 
 
 

15 min

 
 
 
 

Podsumowanie i zakończenie spotkania

 
 

Pobierz program spotkania

Kontakt