Jak zostać partnerem?

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU MIEJSKA KARTA SENIORA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1240/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 03 czerwca 2022 r. uchylającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz ustalenia wzoru Miejskiej Karty Seniora Miejskie Karty Seniora będące w posiadaniu mieszkańców zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Od 1 września br.  Program Miejska Karta Seniora zostanie zastąpiony tzw. Pakietem Seniora w ramach Karty Łodzianina. Od czerwca 2022 r. firmy zainteresowane współpracą partnerską (udzieleniem zniżek dla seniorów) mogą kontaktować się z operatorem Karty Łodzianina: https://kartalodzianina.pl/n-jak-zostac-partnerem.qbpage 

Pakiet Seniora to bezpłatny Pakiet funkcjonujący obok Pakietu Mieszkańca, skierowany do Użytkowników Karty Łodzianina, którzy ukończyli 60 rok życia, uprawniający do korzystania z dodatkowych zniżek niedostępnych w Pakiecie Mieszkańca. 

Informacje o Karcie Łodzianina i Pakiecie Seniora można uzyskać pod numerem: 785 99 99 00 (infolinia czynna: pon-pt: 09:00-17:00) oraz na stronie: www.kartalodzianina.pl .

Kontakt