Seminarium on-line. Starzenie się społeczeństwa. Zmiany demograficzne.

autor:

27.11.2020

Centrum OPUS zaprasza 27.11.2020 na bezpłatne seminarium on-line pn. "Starzenie się społeczeństwa, zmiany demograficzne" z cyklu 4 spotkań tematycznych pt. "Trendy i wyzwania. Jak kształtować ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wyzwań współczesności?"

Jakie wyzwania dla sektora pozarządowego niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa?

Czym jest srebrna gospodarka – zarówno w wymiarze działań komercyjnych, jak i niekomercyjnych (NGO, wolontariat, samoorganizacja)?
Na czym w praktyce polega zarządzanie wiekiem w organizacji?


Między innymi te tematy zostaną poruszone na bezpłatnym seminarium on-line z cyklu 4 spotkań tematycznych pt. "Trendy i wyzwania. Jak kształtować ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wyzwań współczesności?"

Jaki temat?
Starzenie się społeczeństwa, zmiany demograficzne

Kiedy?
(piątek), 27.11.2020r., godz. 15.00 – 18.00

Do kogo jest adresowane?
-do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
-do podmiotów ekonomii społecznej,
-do przedstawicieli grup nieformalnych działających w omawianych obszarach tematycznych,
-do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką,
-do przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Jak się zgłosić na seminarium nt. gospodarki współdzielenia?
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  forms.gle/dAriSWWcuGwNRR9h8
- termin przesyłania zgłoszeń do 24.11.2020.

Jak i gdzie?
Zarejestrowane osoby, na podany w formularzu email dostaną link do platformy ZOOM, na której on-line odbędzie się seminarium.

Kto wystąpi na seminarium?
Piotr Szukalski

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.
W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie wiceprzewodniczącym tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Grażyna Busse
Magister pedagogiki dorosłych i gerontologii społecznej (andragog/gerontolog). Prezes stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP. Pomysłodawca i koordynator Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych i Klubu MŁodzi Duchem, koordynator licznych projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze działań skierowanych do osób starszych. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, współtworząc prgram i prowadząc zajęcia na innowacyjnym kierunku Koordynowana Opieka Senioralna. Członek zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, współtworzy konsorcjum Pracownia Pro Age - Pracownia Geronto-technologii i Edukacji Gerontologicznej

Zainteresowania zawodowe:
Uczenie się i rozwój w wieku starszym, uczenie się międzypokoleniowe, edukacyjny kontekst przemian demograficznych

Program seminarium w załączniku

Więcej informacji nt. seminarium udziela Anna Pakowska, apakowska@opus.org.pl, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zobacz również:

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Plan zajęć MOSiR: 25-31.01.2021

Przedstawiamy plan zajęć on-line prowadzonych przez MOSiR. więcej

25.01.2021 - 31.01.2021

Dzień Babci i Dziadka w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych

KONKURS z okazji Dnia Babci i Dziadka więcej

25.01.2021

Edukacja regionalna - Łódzcy Fabrykanci - „O łódzkim Luwrze i jego właścicielu”

„O łódzkim Luwrze i jego właścicielu” – opowieść o Izraelu Poznańskim i ciekawostkach związanych z Jego życiem. Opracowanie i realizacja - Małgorzata Marszałkowska. ... więcej

25.01.2021

Parkour: kultura ruchu /AOIA

Nowa inicjatywa Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych więcej

25.01.2021

Debata w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych

Podsumowanie interdyscyplinarnego projektu "Szklane Menażerie" na temat ucieczek i samoizolacji młodzieży więcej

25.01.2021

1-31 stycznia 2021 r. | Terminarz Rady Miejskiej w Łodzi

Terminarz spotkań organizowanych w Radzie Miejskiej w Łodzi od 1 do 31 stycznia 2021 roku. więcej

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)
25.01.2021

"RUCH MEDYCYNĄ SENIORA" AOIA dla seniora

Zajęcia teoretyczno-praktyczne na FB - KULTURALNY KANAŁ AOIA więcej

25.01.2021
ROZMOWY NIEUCZESANE -  Mateusz Dziworski

ROZMOWY NIEUCZESANE w AOIA

Z artystami scen łódzkich rozmawiają aktorzy Teatru Ponadczasowi w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych więcej

25.01.2021

Elektroniczne wydanie Łódzkiej Tytki Seniora

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym elektronicznym wydaniem Łódzkiej Tytki Seniora, w którym znajdą Państwo informacje o wszelkich zajęciach, spotkaniach,... więcej

25.01.2021
Kontakt