OPEN LODZ / OPEN CINEMA

autor:

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (91-755 Łódź, ul. Wojska Polskiego 83)

27.10.2021

Zapraszamy na kolejną odsłonę projektu „Otwarta Łódź // Otwarte kino” organizowaną we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim! W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbywać się będą pokazy filmów z kinematografii światowych, połączone z dyskusjami. W tym roku obejrzymy głośne i nagradzane filmy z Indii, Rosji, Ukrainy, Afryki, Niemiec i wielu innych krajów.

Program projekcji:
1. 27.10.2021 (środa) | 18.00
Łódź czterech kultur / Kultura polska
„Ida”, reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2013 [80 min.]

2. 24.11.2021 (środa) | 18.00
Kultura krajów anglojęzycznych
„Wszystko jest iluminacją” („Everything is Illuminated”), reż. Liev Schreiber, USA 2005 [96 min.]

3. 15.12.2021 (środa) | 18.00
Hiszpania i Ameryka Łacińska
„Wszyscy wiedzą” („Todos lo saben”), reż. Asghar Farhadi, Francja, Hiszpania, Włochy 2018 [132 min.]

4. 26.01.2022 (środa) | 18.00
Kultura i języki wschodnioeuropejskie
„Obywatel Jones”, reż. Agnieszka Holland, Polska, Ukraina, Wielka Brytania 2019 [119 min.]

5. 23.02.2022 (środa) | 18.00
Kultura i języki germańskie
„W ułamku sekundy” („Aus dem Nichts”), reż. Fatih Akin, Francja, Niemcy 2017 [106 min.]

6. 30.03.2022 (środa) | 18.00
Kultura i języki wschodnioeuropejskie
„Lato” („Leto”), reż. Kiriłł Sieriebriennikow, Francja, Rosja 2018 [126 min.]

7. 27.04.2022 (środa) | 18.00
Bliski Wschód i Afryka
„Ptaki śpiewają w Kigali”, reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Polska 2017 [117 min.]

8. 25.05.2022 (środa) | 18.00
Kultura i języki subkontynentu indyjskiego
„Smak curry” („Dabba”), reż. Ritesh Batra, Francja, Indie, Kanada, Niemcy, USA 2013 [104 min.]

9. 22.06.2022 (środa) | 18.00
Kultura i języki azjatyckie
“Jak ojciec i syn” („Soshite Chichi ni Naru”), reż. Hirokazu Koreeda, Japonia 2013 [120 min.]

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona

„OTWARTE KINO” jest częścią projektu „OTWARTA ŁÓDŹ”, współorganizowanego przez Uniwersytet Łódzki, Komendę Miejską Policji w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Celem projektu jest m.in. wypracowanie wspólnych strategii i działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa, jak również stopnia integracji cudzoziemców na terenie Łodzi. Warsztatom dla funkcjonariuszy KMP z zakresu komunikacji międzykulturowej i kursom z jęz. angielskiego oraz szkoleniom dla cudzoziemców dotyczącym bezpieczeństwa towarzyszyć będą pokazy filmów z całego świata.
Projekt pn. „Otwarta Łódź” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T155/18 z dnia 21.02.2019r.

------------------------------------------------------------------------------
We invite you to the next edition of the project "Open Łódź // Open Cinema", organized in the cooperation with the University of Łódź! In the Marek Edelman Dialogue Center will take place film screenings from world cinematography, combined with discussions. This year we will new and award-winning films from India, Russia, Ukraine, Africa, Germany and other countries.

Program of screenings:
1. 27.10.2021 (Wednesday) | 6 p.m
Łódź of Four Cultures / Polish culture
„Ida”, directed by Paweł Pawlikowski, Poland 2013 [80’]

2. 24.11.2021 (Wednesday) | 6 p.m
Culture of English-speaking countries
“Everything is Illuminated”, directed by Liev Schreiber, USA 2005 [96‘]

3. 15.12.2021 (Wednesday) | 6 p.m
Spain and Latin America
„Everybody Knows” („Todos lo saben”), directed by Asghar Farhadi, France, Spain, Italy 2018 [132’]

4. 26.01.2022 (Wednesday) | 6 p.m
East European culture and languages
"Mr. Jones", directed by Agnieszka Holland, Poland, Ukraine, Great Britain 2019 [119’]

5. 23.02.2022 (Wednesday) | 6 p.m
Culture and Germanic languages
„In the Fade” („Aus dem Nichts”), directed Fatih Akin, France, Germany 2017 [106’]

6. 30.03.2022 (Wednesday) | 6 p.m
East European culture and languages
„Summer” („Leto”), directed by Kiriłł Sieriebriennikow, France, Russia 2018 [126’]

7. 27.04.2022 (Wednesday) | 6 p.m
Middle East and Africa
“Birds Are Singing in Kigali” („Ptaki śpiewają w Kigali”), directed by Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Poland 2017 [117’]

8. 25.05.2022 (Wednesday) | 6 p.m
Culture and languages of the Indian subcontinent
„The Lunchbox” („Dabba”), directed by Ritesh Batra, France, India, Canada, Germany, USA 2013 [104’]

9. 22.06.2022 (Wednesday) | 6 p.m
Asian culture and languages
“Like Father, Like Son” („Soshite Chichi ni Naru”), directed by Hirokazu Koreeda, Japan 2013 [120’]

Entrance free. The number of places is limited.

OPEN CINEMA is part of the OPEN ŁÓDŹ project, organized by the University of Łódź, the Municipal Police Headquarters in Łódź, and the Marek Edelman Dialogue Center. One of the aims of the project is to develop common strategies for improving the safety of foreign nationals in Łódź and for their increased integration with the local community. The workshops in intercultural communication for police officers, English language courses, and trainings for foreign nationals devoted to safety issues will include screenings of movies from all over the world.

The project entitled "Open Łódź" co-financed by the European Union from the European Social Fund under the Knowledge Education Development Operational Program; implemented by the University of Lodz as part of the competition of the National Center for Research and Development No. POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU / 18, on the basis of contract No. POWR.03.01.00-00-T155 / 18 of 02.21.2019.

Zobacz również:

piątek, 19 sierpnia 2022

24 klatki na sekundę. Opowieść o dobranocce - wystawa

Od 17 czerwca Teatr Lalek Arlekin zaprasza wszystkich widzów do obejrzenia nowej ekspozycji w teatralnej Galerii A „Akwarium” zatytułowanej „24 klatki na sekundę.... więcej

Teatr Lalek Arlekin
17.06.2022 - 20.12.2022

Piotr Pasiewicz | BIOS | Malarstwo, grafika, rzeźba

Wielowarstwowość struktur, kombinatoryka linii, różnorodność faktur, nerwoza ruchu przelana na płótno. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę łódzkiego... więcej

07.07.2022 - 04.09.2022

Anna Kutera | TITANIC | Wystawa FOTOFESTIWAL

W Ośrodku Propagandy Sztuki znana wrocławska artystka multimedialna Anna Kutera zaprezentuje swój najnowszy projekt TITANIC. Wernisaż wystawy w piątek, 8 lipca, o... więcej

08.07.2022 - 18.09.2022

EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ. Wernisaż wystawy w Galerii Bałuckiej odbędzie się 11 sierpnia o godzinie... więcej

11.08.2022 - 09.10.2022

SOLARIS - wystawa obrazów Izabeli Krześlak

Już od 8 sierpnia zapraszamy do oglądania nowej wystawy prac Izabeli Krześlak "SOLARIS" w Galerii na Tarasie Domu Kultury "502". więcej

Dom Kultury "502" (ul. A. Sacharowa 18)
16.08.2022 - 19.08.2022
Kontakt