wystawa // Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy

autor:

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (Galeria Re:Medium, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113)

17.05.2022

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” – to artystyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, będące efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i Łódź Design Festival. Osią, wokół której powstało, są ukrainizmy, czyli słowa funkcjonujące w języku polskim, a wywodzące się z języka ukraińskiego. „Pisany” za pomocą obrazów tegoroczny „Słownik” daje wyraz przenikaniu się dwóch języków, a tym samym dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Do wykonania ilustracji zaprosiliśmy autorów polskich i ukraińskich. Są to: Art Studio Agrafka, Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy oraz Paweł Szlotawa.

kuratorzy: Adriana Usarek, Michał Piernikowski

Wystawa w ramach Łódź Design Festival

Ciekawym i oryginalnym elementem wystawy są dekoracje wykonane przez Bovską, zawierające abstrakcyjne, florystyczne motywy w barwach flagi ukraińskiej, symbolizujące niebo, pokój i wolność (niebieski) oraz zboże, urodzaj i obfitość (żółty), jako że Ukraina zwana jest powszechnie spichlerzem Europy.

Wśród zilustrowanych pojęć znalazły się te ogólnie znane z tekstów czy współczesnego języka mówionego, jak np. wataha, bohomaz, mereżka, step, ohyda, majdan, chmara, ale są i takie, których znaczenie nie jest już takie oczywiste dla każdego. Kto wie, cóż to takiego bandura, kureń, hopak? Czy powszechna jest wiedza o tym, że szarawary były w dawnych czasach elementem ludowego stroju ukraińskiego i umundurowania wojsk kozackich, albo że koromysło to drewniane nosidło do dźwigania na barkach ciężarów, zwykle wiader z wodą? Powyższe przykłady dowodzą, że zapożyczenia, powstałe w wyniku wielu przemian kulturowych, historycznych i obyczajowych, wzbogacają i ożywiają język, poszerzają jego możliwości jako narzędzia komunikacji, ekspresji i społecznej identyfikacji. Są także oznaką i potwierdzeniem istnienia kontaktów kulturowych ponad granicami krajów i języków. Należy zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter tej edycji „Słownika”, który wynika z faktu, iż prezentowane na wystawie prace są dziełem grafików i ilustratorów pochodzących zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Ważne w tym projekcie jest także odwoływanie się artystów zarówno do doświadczania tych emocji, które towarzyszą każdemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia, jak i tych, których doznajemy, gdy ogląda się przejawy okrutnej rzeczywistości z oddalenia.

Jak widać, wiele pojęć ze „Słownika ukrainizmów” ma bogatą treść, w której zawarta jest interesująca historia. Dlatego wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat języka, kultury, tradycji i historii Ukrainy. 

 fragmenty tekstu do katalogu Adriana Usarek

Виставка є частиною Łódź Design Festival

„Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів” – це художньо-освітній проект, який повстав внаслідок співпраці Міської галереї мистецтв у Лодзі та Фестивалю Дизайну в Лодзі. Його головною темою є українізми, тобто слова, які функціонують у польській мові, але походять з української мови. «Написаний» за допомогою малюнків цьогорічний «Словник» виражає взаємопроникнення двох мов, а отже і двох культур: польської та української. 12 робіт на виставці в Галереї Re: Medium відібрано шляхом суб’єктивної оцінки. Для створення ілюстрацій ми запросили польських та українських авторів, а це: Художня студія Аґрафка, Бовська (Магда Грабовська-Вацлавек), Олег Грищенко, Гося Герба, Ян Каллвейт, Марі Кінович, Ханя Кмієч, Ола Нєпсуй, Давід Риський, Вадим Соловський, Софія Сулій та Павло Шлотава. Характерною для всіх артистів ознакою є досконале володіння художньою технікою, стилістичне розмаїття, винахідливість та позбавлена буквального вираження сенсу, лаконічність. Автори робіт залишають місце для уяви та чутливості глядача до візуальної мови.

Цікавим і оригінальним елементом виставки є декорації Бовської, що містять абстрактні, флористичні мотиви в кольорах українського прапора. Вони є символом неба, миру і свободи (блакитний), а також зерна, родючості і достатку (жовтий), тому що Україну зазвичай називають житницею всієї Європи.

Серед проілюстрованих слів знайшлися ті, відомі всім з літератури і сучасної розмовної мови, такі як ватага, богомаз, мережка, степ, огида, майдан, хмара, а також слова, значення яких не для всіх є очевидним. Хто ж у Польщі знає що таке бандура, курінь чи гопак? Чи всім відомо те, що в давнину шаровари були частиною українського народного костюма та уніформою козацького війська, а коромисло це дерев’яні носилки для перенесення на плечах вантажів, якими зазвичай були відра з водою? Наведені вище приклади доводять, що польські запозичення з української мови виникли внаслідок багатьох культурних, історичних та соціальних змін. Вони збагачують і оживляють мову, розширюючи її можливості не тільки як інструменту спілкування, але також як засобу самовираження та соціальної ідентифікації. Запозичення підтверджують існування культурних зв’язків, які поширюються за межами країн і мов. Це видання «Словника» є унікальним тому, що авторами представлених на виставці робіт є графічні дизайнери та ілюстратори як з Польщі, так і з України. Важливим в даному проекті є те, що артисти звертають увагу на емоції, які відчувають люди заходжуючись безпосередньо в стані загрози, а також наголошують на пережитих почуттях тих, хто спостерігав страшну життєву реальність здалека. Художні інтерпретації деяких слів та виразів відзначаються особливим рівнем емоційності артистів

Як бачимо, багато термінів зі «Словника українізмів» мають багатий зміст із цікавою історією. Тому виставка ця орієнтована на широку аудиторію, що бажає розширити свої знання про мову, культуру, традиції та історію України.

Адріана Усарек

Zobacz również:

czwartek, 29 września 2022

24 klatki na sekundę. Opowieść o dobranocce - wystawa

Od 17 czerwca Teatr Lalek Arlekin zaprasza wszystkich widzów do obejrzenia nowej ekspozycji w teatralnej Galerii A „Akwarium” zatytułowanej „24 klatki na sekundę.... więcej

Teatr Lalek Arlekin
17.06.2022 - 20.12.2022

EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ. Wernisaż wystawy w Galerii Bałuckiej odbędzie się 11 sierpnia o godzinie... więcej

11.08.2022 - 09.10.2022

Festiwal Sztuki i Tańca dla Dzieci MATERIA I FOREMKA

Festiwal Sztuki Tańca dla Dzieci MATERIA I FOREMKA organizowany to nowe familijne wydarzenie na mapie kulturalnej Łodzi. To jedyny w naszym kraju festiwal w całości... więcej

09.09.2022 - 29.10.2022

HAPPY HOURS na Ulicy Żywiołów

Wyjątkowa oferta tylko do 30 września!     Mamy dla Was HAPPY HOURS: od wtorku do piątku, między 16:00 a 18:00; za bilet zapłacicie TYLKO ZŁOTÓWKĘ! >>> BILETY <<<... więcej

EC1 - Łódź Miasto Kultury (90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3)
13.09.2022 - 30.09.2022

Siedem etapów życia kobiety | MALARSTWO POLSKICH ARTYSTEK

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę „Siedem etapów życia kobiety. Malarstwo polskich artystek”. Tytuł projektu został zaczerpnięty z pracy malarskiej... więcej

23.09.2022 - 13.11.2022
Kontakt