"OWES NA LEPSZY START” - EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START” - EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019 ogłasza nabór na:
PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;
W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:
Ø  wsparcie coacha / doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
Ø  szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
Ø  wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji;
Ø  mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na swój rozwój;
Ø  możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry,  zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne.

Okres realizacji działań w ramach mikrowsparcia to max. 10 miesięcy – od  01.01.19 r. do 31.10.19 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres apakowska@opus.org.pl.

Termin składania wniosków od 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23.59.\

Poniżej załączony jest regulamin konkursu wraz załącznikami.

Załącznik 1 >>>

Załącznik 2 >>>

Załącznik 3 >>>

Załącznik 4 >>>

Załącznik 5 >>>

Załącznik 6 >>>

Załącznik 7 >>>

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak afrumaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Polecane wydarzenia

Brak wydarzeń dla wybranych kryteriów
Kontakt