XXI posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • kategoria:
  • NGO
autor:

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

12.12.2018

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w Sali 107B UMŁ odbędzie się XXI posiedzenie ŁRDPP.

Program posiedzenia przewiduje omówienie i wydanie opinii na temat Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019, a także omówienie i wydanie opinii na temat Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Polecane wydarzenia

Brak wydarzeń dla wybranych kryteriów
Kontakt