1 - 30 czerwca | Terminarz Rady Miejskiej w Łodzi

autor:

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

01.06.2018 - 30.06.2018

Terminarz spotkań organizowanych w Radzie Miejskiej w Łodzi od 1 do 30 czerwca 2018 roku.

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

MIEJSCE

Piątek

01.06.2018

 

 

 

Sobota

02.06.2018

 

 

 

Niedziela

03.06.2018

 

 

 

Poniedziałek

04.06.2018

 

 

 

Wtorek

05.06.2018

14:00

Komisja Edukacji

sala nr 106 B

 

Środa

06.06.2018

 

9:00

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B

11:00

Informacja
dla Przewodniczących Komisji: spotkanie przedsesyjne

sala nr 102 B

11:30

Doraźna Komisja
ds. Partycypacji Społecznej
i Budżetu Obywatelskiego

sala nr 106 B

Czwartek

07.06.2018

 

11:00

Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej

 sala nr 106 B

14:00

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 106 B

15:00

Spotkanie Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej

sala nr 102 B

Piątek

08.06.2018

 

09:00 Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury
sala nr 106 B
14:00

Komisja Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej

sala nr 106 B

Sobota

09.06.2018

     

Niedziela

10.06.2018

     

Poniedziałek

11.06.2018

 

11:00 Komisja Sportu i Rekreacji sala nr 106 B
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej
sala nr 106 B

 

Wtorek

12.06.2018

09:15 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej sala nr 106 B

12:30

 Komisja Ładu
Społeczno-Prawnego

sala nr 106 B

14:00

Komisja Kultury sala nr 106 B

Środa

13.06.2018

 

08:50

Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury

sala nr 106 B

09:00

LXXII sesja Rady Miejskiej

Duża Sala Obrad
w przerwie sesji

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B
w przerwie sesji

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 102 B

Czwartek

14.06.2018

 

10:00 LXXII sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
12:30 Doraźna Komisja
ds. Transportu
sala nr 106 B
15:00

Spotkanie przedstawicieli samorządów studenckich.

sala nr 106 B

Piątek

15.06.2018

 

 

 

Sobota

16.06.2018

 

     

Niedziela

17.06.2018

 

 

 

Poniedziałek

18.06.2018

     

Wtorek

19.06.2018

14:00

Komisja Edukacji

Siedziba Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 w Łodzi.

Środa

20.06.2018

 

 

 

Czwartek

21.06.2018

 

 

 

Piątek

22.06.2018

14:00

Komisja Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej

sala nr 106 B

Sobota

23.06.2018

 

 

 

Niedziela

24.06.2018

     

Poniedziałek

25.06.2018

     

Wtorek

26.06.2018

13:30

Komisja Kultury

Mała Scena Teatru Lalek Arlekin
im. Henryka Ryla w Łodzi, ul. Wólczańska 5 w Łodzi

Środa

27.06.2018

 

09:00

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B 

11:00

Informacja
dla Przewodniczących Komisji:
spotkanie przedsesyjne

sala nr 102 B 

Czwartek

28.06.2018

 

11:00

Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej

sala nr 106 B 

14:00

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 106 B 

Piątek

29.06.2018

 

09:00

Komisja Jednostek
Pomocniczych Miasta

sala nr 106 B 

09:00

Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury

sala nr 102 B 

Sobota

30.06.2018

 

 

 

Polecane wydarzenia

wtorek, 23 kwietnia 2019

Więcej informacji na www.mosir.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42/ 250 70 14 - fot. CC0 license

Zajęcia i imprezy sportowe MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zaprasza na szereg nieodpłatnych zajęć cyklicznych oraz organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych w okresie od... więcej

23.04.2019

środa, 24 kwietnia 2019

Więcej informacji na www.mosir.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42/ 250 70 14 - fot. CC0 license

Zajęcia i imprezy sportowe MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zaprasza na szereg nieodpłatnych zajęć cyklicznych oraz organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych w okresie od... więcej

24.04.2019

czwartek, 25 kwietnia 2019

Więcej informacji na www.mosir.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42/ 250 70 14 - fot. CC0 license

Zajęcia i imprezy sportowe MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zaprasza na szereg nieodpłatnych zajęć cyklicznych oraz organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych w okresie od... więcej

25.04.2019

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów. Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele na Walne Zebranie, mogą być... więcej

25.04.2019

piątek, 26 kwietnia 2019

Więcej informacji na www.mosir.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42/ 250 70 14 - fot. CC0 license

Zajęcia i imprezy sportowe MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zaprasza na szereg nieodpłatnych zajęć cyklicznych oraz organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych w okresie od... więcej

26.04.2019

sobota, 27 kwietnia 2019

Więcej informacji na www.mosir.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42/ 250 70 14 - fot. CC0 license

Zajęcia i imprezy sportowe MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zaprasza na szereg nieodpłatnych zajęć cyklicznych oraz organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych w okresie od... więcej

27.04.2019

piątek, 27 września 2019

 - fot. Radosław Jóźwiak

Superman i Batman na 30-leciu Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych

Superman, Batman, Wonder Woman, Joker i Catwoman - superbohaterowie i ich najwięksi wrogowie już we wrześniu w Łodzi! Kostiumy i elementy scenografii z hollywoodzkich... więcej

EC 1
27.09.2019

sobota, 28 września 2019

 - fot. Radosław Jóźwiak

Superman i Batman na 30-leciu Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych

Superman, Batman, Wonder Woman, Joker i Catwoman - superbohaterowie i ich najwięksi wrogowie już we wrześniu w Łodzi! Kostiumy i elementy scenografii z hollywoodzkich... więcej

EC 1
28.09.2019

niedziela, 29 września 2019

 - fot. Radosław Jóźwiak

Superman i Batman na 30-leciu Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych

Superman, Batman, Wonder Woman, Joker i Catwoman - superbohaterowie i ich najwięksi wrogowie już we wrześniu w Łodzi! Kostiumy i elementy scenografii z hollywoodzkich... więcej

EC 1
29.09.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.