1 - 30 czerwca | Terminarz Rady Miejskiej w Łodzi

autor:

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

01.06.2018 - 30.06.2018

Terminarz spotkań organizowanych w Radzie Miejskiej w Łodzi od 1 do 30 czerwca 2018 roku.

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

MIEJSCE

Piątek

01.06.2018

 

 

 

Sobota

02.06.2018

 

 

 

Niedziela

03.06.2018

 

 

 

Poniedziałek

04.06.2018

 

 

 

Wtorek

05.06.2018

14:00

Komisja Edukacji

sala nr 106 B

 

Środa

06.06.2018

 

9:00

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B

11:00

Informacja
dla Przewodniczących Komisji: spotkanie przedsesyjne

sala nr 102 B

11:30

Doraźna Komisja
ds. Partycypacji Społecznej
i Budżetu Obywatelskiego

sala nr 106 B

Czwartek

07.06.2018

 

11:00

Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej

 sala nr 106 B

14:00

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 106 B

15:00

Spotkanie Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej

sala nr 102 B

Piątek

08.06.2018

 

09:00 Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury
sala nr 106 B
14:00

Komisja Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej

sala nr 106 B

Sobota

09.06.2018

     

Niedziela

10.06.2018

     

Poniedziałek

11.06.2018

 

11:00 Komisja Sportu i Rekreacji sala nr 106 B
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej
sala nr 106 B

 

Wtorek

12.06.2018

09:15 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej sala nr 106 B

12:30

 Komisja Ładu
Społeczno-Prawnego

sala nr 106 B

14:00

Komisja Kultury sala nr 106 B

Środa

13.06.2018

 

08:50

Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury

sala nr 106 B

09:00

LXXII sesja Rady Miejskiej

Duża Sala Obrad
w przerwie sesji

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B
w przerwie sesji

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 102 B

Czwartek

14.06.2018

 

10:00 LXXII sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
12:30 Doraźna Komisja
ds. Transportu
sala nr 106 B
15:00

Spotkanie przedstawicieli samorządów studenckich.

sala nr 106 B

Piątek

15.06.2018

 

 

 

Sobota

16.06.2018

 

     

Niedziela

17.06.2018

 

 

 

Poniedziałek

18.06.2018

     

Wtorek

19.06.2018

14:00

Komisja Edukacji

Siedziba Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 w Łodzi.

Środa

20.06.2018

 

 

 

Czwartek

21.06.2018

 

 

 

Piątek

22.06.2018

14:00

Komisja Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej

sala nr 106 B

Sobota

23.06.2018

 

 

 

Niedziela

24.06.2018

     

Poniedziałek

25.06.2018

     

Wtorek

26.06.2018

13:30

Komisja Kultury

Mała Scena Teatru Lalek Arlekin
im. Henryka Ryla w Łodzi, ul. Wólczańska 5 w Łodzi

Środa

27.06.2018

 

09:00

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B 

11:00

Informacja
dla Przewodniczących Komisji:
spotkanie przedsesyjne

sala nr 102 B 

Czwartek

28.06.2018

 

11:00

Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej

sala nr 106 B 

14:00

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 106 B 

Piątek

29.06.2018

 

09:00

Komisja Jednostek
Pomocniczych Miasta

sala nr 106 B 

09:00

Komisja Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury

sala nr 102 B 

Sobota

30.06.2018

 

 

 

Polecane wydarzenia

czwartek, 21 lutego 2019

Grafika promująca wydarzenie: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze - fot. mat. Salon Empik Łódź Manufaktura

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze

Spotkanie autorskie i promocja książki: „A ja Łódź wolę” (Wydawnictwo Novae Res). O współpracy nad książką, ale nie tylko, autorka oraz główna bohaterka książki... więcej

Manufaktura
21.02.2019

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.