1 - 31 grudnia | Terminarz Rady Miejskiej w Łodzi

autor:

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

01.12.2017 - 31.12.2017

Terminarz spotkań organizowanych w Radzie Miejskiej w Łodzi w dniach od 1 do 31 grudnia 2017 roku.

DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

Piątek

01.12.2017

 

09:00  

Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta

sala nr 106 B
09:00 Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
sala nr 102 B

Sobota

02.12.2017

     

Niedziela

03.12.2017

 

 

 

 

Poniedziałek

04.12.2017

 

11:00

Komisja Sportu i Rekreacji

sala nr 106 B
11:00

Komisja Nagród i Odznaczeń

sala nr 102 B 

Wtorek

05.12.2017

 

09:15

Komisja Finansów, Budżetu
i Polityki Podatkowej

sala nr 106 B

14:00

Komisja Edukacji

sala nr 106 B

Środa

06.12.2017

 

09:00  

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 106 B
09:00 Doraźna Komisja
ds. Rewitalizacji Miasta
sala nr 102 B
11:00 Informacja dla przewodniczących komisji: spotkanie przedsesyjne sala nr 102 B
11:30 Doraźna Komisja
ds. Partycypacji Społecznej
i Budżetu Obywatelskiego
sala nr 106 B
13:00 Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
sala nr 106 B

Czwartek

07.12.2017

 

11:00

Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej

sala nr 106 B
12:30

Doraźna Komisja
ds. Transportu

sala nr 106 B
14:00

Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska

sala nr 106 B

 

Piątek

08.12.2017

 

 

 

Sobota

09.12.2017

 

 

 

 

Niedziela

10.12.2017

 

 

 

 

Poniedziałek

11.12.2017

 

08:30 Komisja Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej
sala nr 106 B
10:30 Komisja Statutowa sala nr 106 B
11:00 Komisja Inwentaryzacyjna sala nr 382 F
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sala nr 106 B

Wtorek

12.12.2017

09:15

Komisja Finansów, Budżetu
i Polityki Podatkowej

sala nr 106 B
11:30

Komisja Rewizyjna

sala nr 106 B
14:00

Komisja Kultury

sala nr 106 B

Środa

13.12.2017

 

 

08:30

Komisja Sportu i Rekreacji

sala nr 106 B
08:30

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

sala nr 102 B
09:00

LXII sesja Rady Miejskiej

Duża Sala Obrad
10:00

Otwarcie wystawy „TROPEM WŁÓKIENNIKA PRZYSZŁOŚCI”

przed Dużą Salą Obrad

w przerwie obrad sesji

Doraźna Komisja
ds. Partycypacji Społecznej
i Budżetu Obywatelskiego

 
w przerwie obrad sesji

Komisja Rewizyjna

 

Czwartek

14.12.2017

     

Piątek

15.12.2017

09:00 Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
sala nr 106 B

Sobota

16.12.2017

   

 

 

Niedziela

17.12.2017

     

Poniedziałek

18.12.2017

10:00

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Mała Sala Obrad

Wtorek

19.12.2017

 

09:15 Komisja Finansów, Budżetu
i Polityki Podatkowej
sala nr 106 B
11:30 Doraźna Komisja
ds. Transportu
sala nr 102 B

Środa

20.12.2017

 

09:30 Informacja
dla Przewodniczących Komisji: spotkanie przedsesyjne
sala nr 102 B
11:00 Uroczystość opłatkowa Mała Sala Obrad

Czwartek

21.12.2017

11:00 Komisja Rozwoju
i Działalności Gospodarczej
sala nr 106 B 

Piątek

22.12.2017

     

Sobota

23.12.2017

     

Niedziela

24.12.2017

     

Poniedziałek

25.12.2017

     

Wtorek

26.12.2017

     

 

Środa

27.12.2017

08:00 Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej
sala nr 102 B
09:00 LXIII sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
w przerwie obrad sesji Komisja Edukacji sala nr 106 B 

Czwartek

28.12.2017

     

Piątek

29.12.2017

     

Sobota

30.12.2017

     

Niedziela

31.12.2017

     

Polecane wydarzenia

sobota, 3 listopada 2018

Festiwal Łódź Tattoo Days 2018 // Koncert Quebonafide

Podczas pierwszego weekendu listopada w łódzkiej Hali Expo odbędzie się 11. edycja największego w Polsce festiwalu tatuażu i muzyki, czyli Łódź Tattoo Days 2018. ... więcej

Międzynarodowe Targi Łódzkie - Hala Expo Łódź
03.11.2018

niedziela, 4 listopada 2018

Festiwal Łódź Tattoo Days 2018 // Koncert Quebonafide

Podczas pierwszego weekendu listopada w łódzkiej Hali Expo odbędzie się 11. edycja największego w Polsce festiwalu tatuażu i muzyki, czyli Łódź Tattoo Days 2018. ... więcej

Międzynarodowe Targi Łódzkie - Hala Expo Łódź
04.11.2018

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.