1 - 31 lipca | Terminarz Rady Miejskiej w Łodzi

autor:

Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

01.07.2018 - 31.07.2018

Terminarz spotkań organizowanych w Radzie Miejskiej w Łodzi od 1 do 31 lipca 2018 roku.

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

MIEJSCE

Niedziela

01.07.2018

 

 

 

Poniedziałek

02.07.2018

 

11:00

Komisja Sportu i Rekreacji

MKS Łodzianka przy ul. Małachowskiego 5/7/9
w Łodzi.  

13:30

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

sala nr 106 B

17.00

Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego

Duża Sala Obrad

 

Wtorek

03.07.2018

09:15

Komisja Finansów, Budżetu
i Polityki Podatkowej

sala nr 106 B

11:30

Doraźna Komisja
ds. Transportu

sala nr 102 B

12:30

Komisja Ładu
Społeczno-Prawnego

sala nr 106 B

13:30

Komisja Edukacji

sala nr 106 B

15:00

Komisja Kultury

sala nr 106 B

Środa

04.07.2018

 

08:45

 Komisja Rewizyjna

 sala nr 106 B

09:00

LXXIII sesja Rady Miejskiej

Duża Sala Obrad

w przerwie sesji

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej

 

Czwartek

05.07.2018

09:00
LXXIII sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad 

 Piątek

06.07.2018

     

Sobota

07.07.2018

 

     

Niedziela

08.07.2018

 

     

Poniedziałek

09.07.2018

     

Wtorek

10.07.2018

     

Środa

11.07.2018

     

Czwartek

12.07.2018

17:00

Doraźna Komisja
ds. Partycypacji Społecznej
i Budżetu Obywatelskiego

Duża Sala Obrad 

Piątek

13.07.2018

     

Sobota

14.07.2018

     

Niedziela

15.07.2018

 

 

 

Poniedziałek

16.07.2018

     

Wtorek

17.07.2018

 

 

 

Środa

18.07.2018

     

Czwartek

19.07.2018

     

Piątek

20.07.2018

 

 

 

Sobota

21.07.2018

 

 

 

Niedziela

22.07.2018

     

Poniedziałek

23.07.2018

 

 

 

Wtorek

24.07.2018

     

Środa

25.07.2018

     

Czwartek

26.07.2018

 

   

Piątek

27.07.2018

 

 

 

Sobota

28.07.2018

 

 

 

Niedziela

29.07.2018

 

 

 

Poniedziałek

30.07.2018

 

 

 

Wtorek

31.07.2018

     

Polecane wydarzenia

Oops, an error occurred! Code: 20180921173545ea4a6f92
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.