Dzień Dziecka z MOSiR [HARMONOGRAM]

autor:

02.06.2018 - 03.06.2018

 - fot. CC0 license

02 czerwca – gimnastyka sportowa:

 • dla rodzin – godz. 19:15-20:00
 • dla dorosłych – godz. 20:15-21:15

hala sportowa przy ul. Karpackiej 61 – współorganizacja z ADGIM, zapisy: 42/ 250 70 14


02 czerwca – wyścigi rowerowe dla dzieci pod nazwą "Szlakiem Parków Łódzkich" pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi skierowane do dzieci w wieku od 3 do 14 lat, posiadających sprawny rower i kask – godz. 9:00-13:00, Park Helenów – współorganizacja,


02 - 03 czerwca – Widzewski Dzień Dziecka:

 • Rodzinny Piknik – godz. 10:00-18:00 – atrakcje dla dzieci i dorosłych (m.in. mega piłkarzyki, pomiar prędkości strzału, zabawy sportowe: bieg rodzinny, konkursy piłkarskie i wiedzy o Widzewie) – Park im. 3-go Maja przy ul. Małachowskiego – na imprezę zaprasza Widzew Łódź, współorganizatorami są MOSiR i Polski Związek Piłkarzy
 • Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Widzewa rocznika 2007 z udziałem m.in. Widzewa, Ruchu Chorzów, Elany Toruń, SMS Łódź czy Varsovia Escola Barcelona;
  W przerwie zmagań młodych piłkarzy odbędzie się mecz dawnych gwiazd Widzewa z drużyną złożoną z polityków, muzyków, piłkarzy, aktorów, a także partnerów i sponsorów Widzewa. – godz. 09:00-17:00 – Obiekt Sportowy przy ul. Małachowskiego 5  – na imprezę zaprasza Widzew Łódź, współorganizatorami są MOSiR i Polski Związek Piłkarzy

02 - 03 czerwca – Dni talentu – nabór dla dzieci do "Akademii Młodych Orłów" – godz. 10:00-14:00, 
            Orlik, ul. Rzgowska 247 – współorganizacja,

 • godz. 10:00 - grupa skrzat /roczniki 2013/2012
 • godz. 11:30 grupa żak /roczniki 2011/2010
 •  godz. 13:00 grupa orlik /roczniki 2009/2008 

 

Wszystkie w/w wydarzenia są dla łodzian nieodpłatne.

Polecane wydarzenia

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.