hewillnotdivide.us [On nas nie podzieli] - projekt artystyczny towarzyszący wystawie Peer-to-Peer w Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2)

autor:

ms2

12.10.2018

zainicjowany przez kolektyw LaBeouf, Rönkkö & Turner projekt HEWILLNOTDIVIDE.US jest jednym z elementów wystawy Peer-to-Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce.

#HEWILLNOTDIVIDE.US, LaBeouf, Rönkkö, Turner, 2018, wystawa - fot. mat. Muzeum Sztuki w Łodzi
#HEWILLNOTDIVIDE.US, LaBeouf, Rönkkö, Turner, 2018, wystawa , fot. mat. Muzeum Sztuki w Łodzi

Długofalowy projekt artystów, pomyślany jako zbiorowy opór przeciw nietolerancji i usankcjonowaniu podziałów powstał na czas kadencji 45 Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego tytuł hewillnotdivide.us [On nas nie podzieli] jest zarówno hasłem wzywającym do tego, by przeciwstawić się negatywnym skutkom polaryzacji społeczeństwa, jak i gestem nadziei wobec zbiorowego ducha jedności.

Od samego początku praca padała ofiarą licznych ataków ze strony ekstremistów, w niepokojący, radykalny sposób odrzucających niesione przez nią przesłanie o jedności. Mimo to projekt materializuje się w różnych formach przy wsparciu kolejnych instytucji. Do tej pory gościł m.in. w nowojorskim Museum of the Moving Image i w Foundation for Art and Creative Technology w Liverpoolu, a od października 2017 prezentowany jest w Le Lieu unique we francuskim Nantes.

Łódzka odsłona projektu, podobnie jak nowojorska i ta z Albuquerque, skupia się na udziale publiczności. Na fasadzie ms2 zamontowano kamerę, z której obraz i dźwięk są od 8.06 od godz. 15:00 emitowane na żywo na stronie internetowej www.hewillnotdivide.us. Artyści zachęcają publiczność do wypowiadania do kamery słów „On nas nie podzieli” w dowolny sposób i tym samym do wyrażenia udziałem w transmisji oporu, sprzeciwu czy też optymizmu, wynikających z przekonań indywidualnych i zbiorowych.

Artyści
Luke Turner (1982, Wielka Brytania), Nastja Säde Rönkkö (1985, Finlandia) oraz Shia LaBeouf (1986, Stany Zjednoczone) jako kolektyw LaBeouf, Rönkkö & Turner sztuką zajmują się od 2014 roku. Realizują performansy partycypacyjne, w których udział odbywa się zazwyczaj przez Internet i media społecznościowe. Artyści badają humanizm i intymność Internetu, stwarzając różnego rodzaju platformy do komunikacji z publicznością.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na stronie Muzeum.

Organizator: Muzeum Sztuki w Łodzi

Czas i miejsce:
8 czerwca (piątek) 2018 - 28 października (niedziela) 2018
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 10.00 - 18.00 
środa - niedziela: 11.00 - 19.00
ms² - parter 
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 19
tel. +48 (42) 633 97 90
e-mail: ms2@msl.org.pl
----
Muzeum Sztuki w Łodzi
ms1, 90-734 Łódź, Więckowskiego 36
ms2, 91-065 Łódź, Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Przypominamy, że w poniedziałki większość instytucji kultury jest zamknięta dla zwiedzających. Prosimy sprawdzić na ich stronach dni i godziny otwarcia.

Powiązane aktualności

Powiązane pliki

Polecane wydarzenia

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.