Historie Przyszłości 2018 - warsztaty filmowe w EC1

autor:

EC 1

02.06.2018

"Historie Przyszłości" to druga edycja doskonale ocenianych warsztatów filmowych, organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Grafika promująca wydarzenie: Historie Przyszłości 2018 - warsztaty w EC1 - mat. pras. EC1
Grafika promująca wydarzenie: Historie Przyszłości 2018 - warsztaty w EC1 , mat. pras. EC1

Tak, jak w poprzednim roku, grupy gimnazjalistów, licealistów i studentów pod okiem profesjonalnych edukatorów i filmowców przez osiem tygodni będą oglądać, dekodować, rozkładać i składać na nowo polskie filmy: "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego, "Pętlę" Wojciecha Jerzego Hasa, "Demona" Marcina Wrony, "Vabank" Juliusza Machulskiego i "Nie ma róży bez ognia" Stanisława Barei. We współpracy ze scenarzystami, storyboardzistami, reżyserką, operatorem, dźwiękowcami, oświetleniowcami, montażystami, dźwiękowcami i scenografami powstanie pięć nowych scen i pięć filmowych esejów.
Ramowy harmonogram zajęć: 

 • 18-20 maja - plan zdjęciowy
 • 1-3 czerwca - montaż
 • 8-10 czerwca  - dźwięk
 • 15-17 czerwca - esej filmowy

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu.
Kontakt: warsztatynckf@ec1lodz.pl
tel. +48 668 390 849
Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Organizator: Narodowe Centrum Kultury Filmowej i EC1 Łódź - Miasto Kultury

Czas i miejsce:

18 maja (piątek) - 17 czerwca (niedziela) 2018
Plan zdjęciowy:
18 maja (piątek) 2018, godz. 16.00-22.00
19 maja (sobota) 2018, godz. 08.00-14.00 i 16.00-22.00
20 maja (niedziela) 2018, godz. 08.00-14.00 i 16.00-22.00
Montaż:
01 czerwca (piątek) 2018, godz. 17.00-21.00
02 czerwca (sobota) 2018, godz. 14.00-18.00
03 czerwca (niedziela) 2018, godz. 09.00-13.00 i 14.00-18.00
Dźwięk:
08 czerwca (piątek) 2018, godz. 17.00-21.00
09 czerwca (sobota) 2018, godz. 09.00-13.00 i 14.00-18.00
10 czerwca (niedziela) 2018, godz. 09.00-13.00
Esej filmowy:
15 czerwca (piątek) 2018, godz. 17.00-21.00
16 czerwca (sobota) 2018, godz. 09.00-13.00 i 14.00-18.00
17 czerwca (niedziela) 2018, godz. 09.00-13.00 i 14.00-18.00

"EC-1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
tel. +48 (42) 233 50 55
e-mail: biuro@ec1lodz.pl
www.ec1lodz.pl

Polecane wydarzenia

czwartek, 21 lutego 2019

Grafika promująca wydarzenie: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze - fot. mat. Salon Empik Łódź Manufaktura

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze

Spotkanie autorskie i promocja książki: „A ja Łódź wolę” (Wydawnictwo Novae Res). O współpracy nad książką, ale nie tylko, autorka oraz główna bohaterka książki... więcej

Manufaktura
21.02.2019

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.