Jam Session - Elita Muzyków, Twórców & Artystów w Klubie Muzycznym New York

autor:

Klub Muzyczny New York

22.04.2018 - 23.04.2018

Wiosenne, niedzielne wieczory Jam Session z Muzykami, tworzącymi elitarną scenę Jazzu.

Zdjęcie promujące wydarzenie: Jam Session w Klubie Muzycznym New York - fot. mat. New York
Zdjęcie promujące wydarzenie: Jam Session w Klubie Muzycznym New York , fot. mat. New York

Zapraszamy Wszystkich Muzyków do dalszego tworzenia Elitarnej Sceny Jazzu.
Na miejscu w klubie - perkusja, piec basowy, gitarowy oraz klawisze.
Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

Scenę Jam Session Tworzą:
Pavel Samokhin - trąbka, wokal /Szef Sceny Jam Session/

Michał Kobojek - saksofon; Wojtek Stępnik (Loffi) - piano; Krzysztof Brzeziński - piano; Adam Lis - gitara; Feliks Chołys - bas; Olga Świniuch - wokal; Bartek Stępień - perkusja; Adrian Latosiewicz - piano; Bernard Zdonek - trąbka; Bartek Grzanek - gitara, wokal; Adam Marszałkowski - perkusja; Marcin Andrzej Błoszyk - trąbka; Jacek Fimiak - conga; Marek Maciejewski - saksofon; Kuba Dudek - gitara; Dymitr Kościuszko - trąbka; Przemek Pogocki - gitara; Paweł Wochna - bas; Bartek Wroniszewski - perkusja; Angelika Kłaczyńska - wokal; Marian Lichtman - wokal, perkusja, conga; Kamil Stasiak - perkusja; Karolina Caro - wokal; Sonia Stochmiałek - wokal; Przemek Kowalski - bas; Krzysztof Baranowicz - piano, gitara; Dorota Konczewka - wokal; Jasiek Schuckler - perkusja; Wojtek Stanisz - bas; Maciek Ptaszek - perkusja; Piotr Kolasa - perkusja; Maciej Carewicz Musiałowski - wokal; Tomasz Adam Grzegorz Czerwiński - perkusja; Adam Brzęczek - perkusja, conga; Tomasz Wieczorek - gitara; Marcin Różycki - gitara; Krzysztof Ślązak - wokal, Piotr Urbańczyk - bas; Łukasz Świderski - perkusja; Bartek Papierz - gitara; Kacper Kaźmierski - perkusja; Marta Niedużak - saksofon; Bartek Stępień - perkusja; Piotr Krzemiński - trąbka; Tomasz Zieliński - bas; Huber Kozera - bas; Dariusz Stanisławski - saksofon; Jan Bielecki - gitara; Jan Ryngaillo - wokal; Armen Karapetyan - perkusja; Maciej Draheim - harmonijka ustna; Krzysztof Herdzin - piano, perkusja; Paweł Serafiński - piano; Krzysztof Ścierański - bas, gitara; Ziemowit Kosmowski - gitara, wokal; Michał Mielczarek - wokal; Michał Jasnos - piano; Darek Wawrzyniak - gitara; Karolina Nawrocka - wokal; Frank Parker - perkusja; Femi Temowo - gitara; Marek Pędziwiatr - piano; Andy Ninvalle - wokal; Patrycja Zarychta - wokal; Darek Kozakiewicz - gitara; Dominik Witczak - gitara; Basia Zuchowicz - wokal; Tomasz Oszukowski - gitara.

Dodatkowe informacje:
Więcej o Jam Session w New York na stronie Klubu i na facebookowym wydarzeniu.
Wstęp bez okazania visy/free
Rezerwacje stolików pod numerem telefonu: +48 661 382 618
lub mailowo: klub.newyork@gmail.com

Organizator:
New York - Klub Muzyczny i Jam Session in New York

Czas i miejsce:
22-13 kwietnia (niedziela - poniedziałek) 2018
godz. 20.00 - 01.00
Klub Muzyczny New York
90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 62
http://www.newyork.net.pl

Polecane wydarzenia

Oops, an error occurred! Code: 201809232347324c3d689f
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.