Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska w lipcu [Repertuar]

autor:

OFF Piotrkowska

04.07.2018 - 08.07.2018

Jak co roku Plenerowe Kino Perła zaprasza na pokazy filmowe pod gołym niebem! Przez cały lipiec od środy do niedzieli, po zachodzie słońca - od około godz. 21.00 będzie można obejrzeć filmy, z różnych cykli: "To skomplikowane", "Fight For Your Right", "Strach się bać", "A to Polska właśnie!", "Świat się śmieje". na wszystkie seanse wstęp wolny!

Lipcowe Kino Perła w Łodzi - mat. pras. Kino Perła
Lipcowe Kino Perła w Łodzi , mat. pras. Kino Perła

W różnorodnym repertuarze każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
Start zawsze po zachodzie słońca.
W środy - filmy problematyczne z cyklu: "To skomplikowane".
W czwartki - pokazujące walkę o swoje prawa: "Fight For Your Right".
W piątki - filmy grozy: "Strach się bać".
W soboty z naszego rodzimego klimatu: "A to Polska właśnie!".
W niedzielę - komedie: "Świat się śmieje".

Repertuar 4-29 lipca 2018: 

 • 04 lipca (środa)   Para na życie | cykl: To skomplikowane
 • 05 lipca (czwartek)   Boski porządek | cykl: Fight For Your Right
 • 06 lipca (piątek)   Noc żywych trupów | cykl: Strach się bać
 • 07 lipca (sobota)   Erratum | cykl: A to Polska właśnie!
 • 08 lipca (niedziela)   Małżeńskie porachunki | cykl: Świat się śmieje

 • 11 lipca (środa)  Ostrożnie, pożądanie | cykl: To skomplikowane
 • 12 lipca (czwartek)  Moja lewa stopa | cykl: Fight For Your Right
 • 13 lipca (piątek)  Widzę, widzę  | cykl: Strach się bać
 • 14 lipca (sobota)  Przepraszam, czy tu biją? | cykl: A to Polska właśnie!
 • 15 lipca (niedziela)  Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj | cykl: Świat się śmieje

 • 18 lipca (środa)  Lekarstwo na miłość | cykl: To skomplikowane
 • 19 lipca (czwartek)  Lady M. | cykl: Fight For Your Right
 • 20 lipca (piątek)   Głusza | cykl: Strach się bać
 • 21 lipca (sobota)   Zaklęte rewiry  | cykl: A to Polska właśnie!
 • 22 lipca (niedziela)   Za jakie grzechy, dobry Boże?  | cykl: Świat się śmieje

 • 25 lipca (środa)   Kobieta z lodu | cykl: To skomplikowane
 • 26 lipca (czwartek)  24 tygodnie | cykl: Fight For Your Right
 • 27 lipca (piątek)   Zombie Express | cykl: Strach się bać
 • 28 lipca (sobota)   Galerianki | cykl: A to Polska właśnie!
 • 29 lipca (niedziela)   mamy2mamy  | cykl: Świat się śmieje

Wstęp wolny!
Więcej informacji na stronie organizatora.

Organizator: Kino Perła
20-950 Lublin, Bernadyńska 15 
+48 (81) 71 01 233
e-mail: marketing@biuro.perla.pl
www.kinoperla.pl

Czas i miejsce:
4-8, 11-15, 18-22, 25-29 lipca (środa-niedziela) 2018, od godz. 21.00
OFF Piotrkowska (Górka kina plenerowego, projekcje na ścianie z logo OFF Piotrkowska Center)
90-062 Łódź, Piotrkowska 138/140
tel. +48 (42) 272 30 72
e-mail: biuro@opg.com.pl
http://offpiotrkowska.com/

Powiązane aktualności

Polecane wydarzenia

Oops, an error occurred! Code: 2018092117340786f72922
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.