Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska w sierpniu [Repertuar]

autor:

OFF Piotrkowska (90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 138/140)

22.08.2018 - 26.08.2018

Jak co roku Plenerowe Kino Perła zaprasza na pokazy filmowe pod gołym niebem! Przez cały sierpień od środy do niedzieli, po zachodzie słońca - od około godz. 21.00 - będzie można obejrzeć filmy z pięciu różnych cykli: "To skomplikowane", "Fight For Your Right", "Strach się bać", "A to Polska właśnie!" i "Świat się śmieje". Na wszystkie seanse - wstęp wolny.

Zdjęcie promujące wydarzenie: Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska - mat. pras. OFF Piotrkowska Center
Zdjęcie promujące wydarzenie: Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska , mat. pras. OFF Piotrkowska Center

W różnorodnym repertuarze każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
Start zawsze po zachodzie słońca.
W środy - filmy problematyczne z cyklu: "To skomplikowane".
W czwartki - pokazujące walkę o swoje prawa: "Fight For Your Right".
W piątki - filmy grozy: "Strach się bać".
W soboty z naszego rodzimego klimatu: "A to Polska właśnie!".
W niedzielę - komedie: "Świat się śmieje".

Repertuar 1-26 sierpnia 2018:  

 • 01 sierpnia (środa)  Turysta | cykl: To skomplikowane
 • 02 sierpnia (czwartek)   Strategia mistrza | cykl: Fight For Your Right
 • 03 sierpnia (piątek)   Blue Ruin | cykl: Strach się bać
 • 04 sierpnia (sobota)   Jak to się robi | cykl: A to Polska właśnie!
 • 05 sierpnia (niedziela)  Party | cykl: Świat się śmieje
 • 08 sierpnia (środa)   Dusza i ciało | cykl: To skomplikowane
 • 09 sierpnia (czwartek)   Imigrantka | cykl: Fight For Your Right
 • 10 sierpnia (piątek)   Głowa do wycierania | cykl: Strach się bać
 • 11 sierpnia (sobota)   Psy | cykl: A to Polska właśnie!
 • 12 sierpnia (niedziela)   Mężczyzna imieniem Ove | cykl: Świat się śmieje
 • 15 sierpnia (środa)   Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach | cykl: To skomplikowane
 • 16 sierpnia (czwartek)   Citizenfour (dokument) | cykl: Fight For Your Right
 • 17 sierpnia (piątek)   Autopsja Jane Doe | cykl: Strach się bać
 • 18 sierpnia (sobota)   Kebab i horoskop | cykl: A to Polska właśnie!
 • 19 sierpnia (niedziela)   Do zakochania jeden krok  | cykl: Świat się śmieje
 • 22 sierpnia (środa)   La La Land | cykl: To skomplikowane
 • 23 sierpnia (czwartek)   The Florida Project | cykl: Fight For Your Right
 • 24 sierpnia (piątek)   Zombie SS 2 | cykl: Strach się bać
 • 25 sierpnia (sobota)   Jesteś bogiem  | cykl: A to Polska właśnie!
 • 26 sierpnia (niedziela)   Boska Florence | cykl: Świat się śmieje

Wstęp wolny!
Więcej informacji na stronie organizatora.

Organizator: Kino Perła
20-950 Lublin, Bernadyńska 15 
+48 (81) 71 01 233
e-mail: marketing@biuro.perla.pl
www.kinoperla.pl

Czas i miejsce:
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 sierpnia (środa-niedziela) 2018, od godz. 21.00
OFF Piotrkowska (Górka kina plenerowego, projekcje na ścianie z logo OFF Piotrkowska Center)
90-062 Łódź, Piotrkowska 138/140
tel. +48 (42) 272 30 72
e-mail: biuro@opg.com.pl
http://offpiotrkowska.com/

Powiązane aktualności

Polecane wydarzenia

czwartek, 21 lutego 2019

Grafika promująca wydarzenie: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze - fot. mat. Salon Empik Łódź Manufaktura

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dorota Ceran - spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze

Spotkanie autorskie i promocja książki: „A ja Łódź wolę” (Wydawnictwo Novae Res). O współpracy nad książką, ale nie tylko, autorka oraz główna bohaterka książki... więcej

Manufaktura
21.02.2019

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.