Record Store Day Łódź 2018' Dom/Off Piotrkowska + After Party

autor:

OFF Piotrkowska

21.04.2018

Miłośnicy Płyt Winylowych. Tegoroczna 4. łódzka edycja imprezy Record Store Day Łódź odbędzie się już w sobotę 21 kwietnia 2018 w Klubie DOM na terenie Off Piotrkowska. Record Store Day to propozycja całodziennej imprezy muzycznej, łącząca występy DJów i kolekcjonerów muzyki oraz targi muzyczne obejmujące prezentacje wytwórni, sklepów muzycznych, a także znany ze wszystkich poprzednich edycji Vinylowy SWAP.

Grafika promująca wydarzenie: Record Store Day Łódź 2018' Dom/Off Piotrkowska + After Party - mat. DOM
Grafika promująca wydarzenie: Record Store Day Łódź 2018' Dom/Off Piotrkowska + After Party , mat. DOM

Record Store Day jest międzynarodowym świętem niezrzeszonych sklepów muzycznych oraz wydawców. Pomysł pojawił się w roku 2007 i od swojej pierwszej edycji w roku 2008 w San Francisco gdzie imprezę otworzył występ zespołu Metallica, Record Store Day stał się globalną już imprezą zrzeszającą przeszło 700 niezależnych sklepów płytowych i wydawców w USA, oraz setki, jeśli nie tysiące, na całym świecie. Jest to dzień dla ludzi, którzy tworzą świat niezależnych sklepów muzycznych - pracowników, klientów, dystrybutorow, DJów oraz artystów, aby wspólnie świętować unikalną kulturę Records Store Day i ich szczególną rolę jaką odgrywają w swoich lokalnych społecznościach. Specjalnie na RSD wydawcy przygotowują setki limitowanych edycji vinyli, CD, kaset MC oraz różnych produktów promocyjnych stworzonych wyłącznie na ten dzień.

Obserwujcie na bieżąco nasz profil, na którym pojawiać się będą szczegółowe informacje na temat wystawców RSD, wydawnictw RSD oraz DJ, którzy zagrają w tym dniu specjalnie dla Was. Imprezę kończymy nocnym afterparty w klubie DOM. Dodatkiem do wydarzenie będzie możliwość pobrania DJSET, na którym znajdą się DJ, grających w czasie trwania RDS Łódź.

Przypominamy o możliwości wystawienia także Waszych egzemplarzy!
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: lodzkagieldafonograficzna@gmail.com 
Wystawców prosimy o zamieszczanie pod wydarzeniem ofert ze swoimi perełkami. 

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu.

Czas i miejsce:
21 kwietnia (sobota) 2018
12.00 - 18.00
DOM, OFF Piotrkowska
90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 138/140
tel. +48 601 385 310
e-mail: klubdom@gmail.com
http://offpiotrkowska.com/portfolio-items/dom/

Polecane wydarzenia

Oops, an error occurred! Code: 201809232351100e6468d8
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.