Światowy Dzień Krwiodawstwa na rynku Manufaktury

autor:

Manufaktura

14.06.2018

Manufaktura świętuje Światowy Dzień Krwiodawstwa. Będzie można nie tylko oddać krew w jednym z dwóch mobilnych punktów poboru, ale także wziąć udział w atrakcjach przygotowanych z powodu święta.

Zdjęcie promujące wydarzenie: Światowy Dzień Krwiodawstwa na rynku Manufaktury - mat. pras. Manufaktura
Zdjęcie promujące wydarzenie: Światowy Dzień Krwiodawstwa na rynku Manufaktury , mat. pras. Manufaktura

Na rynku Manufaktury będzie można oddać krew w jednym z dwóch mobilnych punktów poboru, ale będzie też można dowiedzieć się wszystkiego na temat krwiodawstwa i porozmawiać z ekspertami CKiK. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych.

 • Około godziny 12.00 uczestnicy i organizatorzy akcji wspólnie zbudują wielką kroplę krwi - zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mogą i chcą ubrać na czerwono (lub odebrać czerwone koszulki od organizatorów) i ustawić w zbudowany z ludzkich ciał kształt kropli - wszystko zaś będzie filmowane i fotografowane.
 • Powstanie ponadto specjalna strefa dla dzieci, a w niej między innymi: namiot diagnostów laboratoryjnych, którzy pokażą dzieciakom najróżniejsze, kolorowe doświadczenia, malowanie twarzy oraz fotobudka, w której bezpłatnie będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie. Nie zabraknie też quizów i konkursów z nagrodami.
 • O rock’n’rollową atmosferę zadba zespół Faccion.
 • Ważnym punktem akcji będzie wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, dla osób, które oddały ponad 20 litrów krwi. Takich dawców było w tym roku w Łódzkiem ponad 30. 

Co roku świętujemy z tej okazji i staramy się namówić jak najwięcej osób do tego, by oddawały krewLato to dla nas czas najtrudniejszy, ponieważ z powodu wakacji mniej osób oddaje krew, a to z kolei okres, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Warto przyjść świętować z nami, a przy okazji poświęcić trochę czasu na pomaganie innym.
/Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa/

Wstęp bezpłatny.
Organizator: Manufaktura

Czas i miejsce:
14 czerwca (czwartek) 2018
godz. 11.00-16.00
CH Manufaktura - Rynek Manufaktury
91-071 Łódź, ul. Karskiego 5
tel. +48 (42) 664 92 89
e-mail: informacja@manufaktura.com
http://www.manufaktura.com/

Polecane wydarzenia

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.