XX Przegląd Małych Form Teatralnych – LETNIA SCENA 2018

Dom Literatury w Łodzi

03.07.2018

Spektakle w ramach Letniej Sceny Domu Literatury - w każdą środę aż do września, będzie można obejrzeć 8 spektakli konkursowych i 2 produkcje towarzyszące.

Tegoroczny przegląd odbywa się pod hasłem „Święto Wolności”, rozumianego w wielu aspektach. Chodzi o nawiązanie do 100-lecia niepodległości Polski, ale również w szerszym kontekście o genezę teatru, wolność działań twórczych i różnorodność form artystycznych. Twórca i juror Przeglądu Małych Form Teatralnych Andrzej Czerny podkreślił, że podczas Letniej Sceny 2018 będzie można obejrzeć spektakle, przygotowane przez grupy z nurtu teatru niezależnego, działającego poza formalnymi instytucjami. Do tegorocznego przeglądu zgłosiło się 30 zespołów, z których do finałowych pokazów zakwalifikowano osiem przedstawień.

Bilety na wszystkie spektakle w tym roku kosztują: 25 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu spektaklu.

 

W programie:


3 lipca, godz. 18.00 (spektakl towarzyszący)
DO CIEBIE POLSKO, Dom Literatury w Łodzi

4 lipca, godz. 19.00
TATO NIE WRACA, Teatr WARSawy (Warszawa)

11 lipca, godz. 19.00
ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA. KOMEDIA OBYCZAJOWA, Teatr KTO (Kraków)

18 lipca, godz. 19.00
AKTOR. WORK IN PROGRESS, Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich (Warszawa)

25 lipca, godz. 19.00
PRALNIA, Teatr Nasz (Piechowice)

1 sierpnia, godz. 19.00
ZUPA RYBNA W ODESSIE, Teatr na szlaku (Wrocław)

8 sierpnia, godz. 19.00
SIÓDEMKA, Stowarzyszenie Teatralne Badów (Badów Górny)

22 sierpnia, godz. 19.00
OSMĘDEUSZE, Teatr Pijana Sypialnia (Warszawa)

29 sierpnia, godz. 19.00
NASZA KAMIENICA – kolaż poetycko-muzyczny, Teatr Nasza Kamienica (Łódź)

5 września, godz. 19.00
Ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego w ramach XX Przeglądu Małych Form Teatralnych Letnia Scena 2018
GŁODOMÓR – prapremiera (spektakl towarzyszący), Dom Literatury w Łodzi
premiera na Różewicz Open Festiwal 2018 w Radomsku. Według „Odejścia głodomora” Tadeusza Różewicza.

Szczegółowy program na stronie http://letnia-scena.pl/program-festiwalu/

Polecane wydarzenia

Oops, an error occurred! Code: 201809211840164835a5ea
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.