Z Łodzi Fabrycznej na Boże Ciało w Łowiczu pociągiem ŁKA. Bezpłatny powrót.

autor:

31.05.2018

Łódzka Kolej Aglomeracyjna serdecznie zaprasza wszystkie osoby udające się na uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu (31 V) do skorzystania z przejazdu pociągiem specjalnym ŁKA.

POCIĄG SPECJALNY

Pociąg pojedzie trasą Łódź Fabryczna – Skierniewice – Łowicz i z powrotem.  
Odjazd z Dworca Łódź Fabryczna zaplanowano na godzinę 07:49. Pociąg dojedzie do Łowicza  na godzinę 09:20, co umożliwi udział w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej.  Powrót o godzinie 16:18. Szczegółowy rozkład jazdy pociągu wraz z przystankami pośrednimi znajduje się poniżej.


BEZPŁATNY POWRÓT POCIĄGAMI ŁKA

Dzięki specjalnej ofercie biletowej pasażerowie ŁKA będą mogli do domu wrócić bezpłatnie. Wystarczy zakupić dowolny bilet jednorazowy na przejazd pociągiem ŁKA do Łowicza  i odwiedzić stoisko przewoźnika na Nowym Rynku w godz. 12:00-18:00. Tam podróżni  otrzymają pieczęć na bilecie, upoważniającą do bezpłatnego powrotu pociągami ŁKA  tego dnia na tej samej trasie. Koszt biletu w jedną stronę na trasie Łódź Fabryczna – Łowicz:  15,80 zł (bilet normalny), 13,95 zł (bilet Senior dla osób powyżej 60 r.ż.),  13,02 zł (dla posiadaczy Karty Seniora WŁ), 11,72 zł (uczeń), 9,11 zł (student). 
Oferta dostępna również dla wszystkich stacji pośrednich na trasie. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGU SPECJALNEGO

TAM:     POWRÓT:  
Łódź Fabryczna 07:49   Łowicz Główny 16:18
Łódź Niciarniana 07:53   Bobrowniki 16:32
Łódź Widzew 07:59   Bełchów 16:37
Łódź Andrzejów 08:03   Sierakowice Skierniewickie 16:41
Gałkówek 08:09   Mokra 16:44
Żakowice 08:12   Skierniewice 16:58
Koluszki 08:16   Płyćwia 17:07
Rogów 08:22   Lipce Reymontowskie 17:11
Lipce Reymontowskie 08:29   Rogów 17:17
Płyćwia 08:33   Koluszki 17:24
Skierniewice 08:51   Żakowice 17:27
Mokra 08:55   Gałkówek 17:30
Sierakowice Skierniewickie 08:58   Łódź Andrzejów 17:35
Bełchów 09:01   Łódź Widzew 17:42
Bobrowniki 09:06   Łódź Niciarniana 17:45
Łowicz Główny 09:20   Łódź Fabryczna 17:49

Źródło informacji: lka.lodzkie.pl/strona-glowna/Boze-Cialo-w-Lowiczu-2018/

Polecane wydarzenia

piątek, 15 marca 2019

Grafika promująca wydarzenie: "Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi" - mat. pras. Atlas Arena

Florence + The Machine - koncert w Atlas Arenie w Łodzi

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Florence + The Machine! Jedyna w swoim rodzaju artystka zagra 15 marca w łódzkiej Atlas Arenie! Razem z Florence + The Machine... więcej

Atlas Arena (94-020 Łódź, aleja Bandurskiego 7)
15.03.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.