Parkowanie płatne

Strefa Płatnego parkowania bez SkyCash od 1 sierpnia 2022 r.

Zakończyła się umowa pomiędzy operatorem strefy płatnego parkowania, a firmą SkyCash. Od sierpnia za parkowanie w Łodzi zapłacimy tylko aplikacją CityParkApp.

Za parkowanie w Łodzi można wnieść opłatę za pomocą parkomatów i aplikacji mobilnych. Do tej pory funkcjonowały dwie aplikacje SkyCash i dedykowana przez operatora Strefy Płatnego Parkowania CityParkApp, która była wymogiem w przetargu. Z początkiem sierpnia nie będzie obowiązywała umowa z firmą SkyCash. Za parkowanie zapłacimy jedynie dedykowaną aplikacją CityParkApp.

To prosta i łatwa aplikacja za pomocą której, zapłacimy za parkowanie jedynie tyle, ile rzeczywiście parkujemy. Nie musimy z góry zakładać ile czasu zajmie nam pozostawienie samochodu. Po prostu dodajemy numer telefonu do aplikacji i kilkamy, aby rozpocząć parkowanie. Nie musimy nic zostawiać za szybą, czy iść do parkomatu. Kontrolerzy sprawdzają opłatę za pomocą numerów rejestracyjnych. Po powrocie do auta kilkamy w aplikacji, aby zakończyć parkowanie. Dokładna kwota za konkretną liczbę minut parkowania, zostanie pobrana z konta. Można również opłacić zakończone parkowanie dokonując przelewu. Łatwo, prosto, wygodnie i za dokładnie tyle, ile czasu parkowaliśmy i ani złotówki więcej.

Wraz z pojawieniem się jesienią, nowego operatora strefy płatnego parkowania, mają pojawić się dodatkowe nowe aplikacje, aby ułatwić ich wybór i dobór w zależności
od osobistych preferencji.


 

Pełna podstawa prawna regulująca zasady funkcjonowania i korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi dostępna jest pod adresem:

Uchwała nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uchwała zmieniająca nr. XLIX.1492.21 z dnia 20.10.2021r.

Uchwała zmieniająca nr. XLVIII.1469.21 z dnia 15.09.2021r.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2021 r. (nr PNIK-I.4131.702.2021) unieważniony został §1 pkt 2 uchwały zmieniającej nr. XLVIII.1469.21 z dnia 15.09.2021r. oraz załącznik do uchwały.


Abonamenty w preferencyjnych cenach są wydawane / sprzedawane w Punkcie Obsługi (ul. Piotrkowska 175, parter, wejście z ulicy, czynny: pn, śr-pt 7:45 -15:00, wt. 9:00 - 16:30), wyłącznie po przedstawieniu kompletu oryginałów dokumentów wymaganych zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.

Po abonament parkingowy można zgłosić się już na 30 dni przed terminem rozpoczęcia jego obowiązywania.

Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A, B i C można zakupić wyłącznie na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

W Punkcie Obsługi płatności za abonamenty lub opłaty dodatkowe za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi przyjmowane są jedynie przy użyciu kart płatniczych.

Istnieje także możliwość realizacji ww. płatności bezpośrednio na konto Zarządu Dróg i Transportu 
84 1240 1037 1111 0011 0911 2788, podając w tytule przelewu:

 • w przypadku zakupu abonamentu parkingowego:  numer rejestracyjny pojazdu oraz rodzaj abonamentu (np. dla mieszkańca strefy, dla pojazdu z napędem hybrydowym, na Podstrefę A lub B). Potwierdzenie wykonania przelewu należy okazać do wglądu w Punkcie Obsługi podczas składania wniosku o abonament. W przeciwnym przypadku dokument nie zostanie wydany;
 • w przypadku opłaty dodatkowej: numer rejestracyjny pojazdu oraz numer opłaty dodatkowej (podany w raporcie z kontroli przysłanym przez Operatora Strefy - firmę City Parking Group S.A. listem zwykłym). W raporcie z kontroli podany jest numer subkonta, odmienny od numeru konta podanego powyżej. Wpłata na subkonto powoduje automatyczne zaksięgowanie wpłaty na rachunku konkretnej opłaty dodatkowej;
 • w przypadku opłat dodatkowych zawartych w upomnieniu: numer rejestracyjny pojazdu oraz numer upomnienia (podany na druku upomnienia przesłanym przez Centrum Usług Wspólnych listem poleconym).

Strefa Płatnego Parkowania - Informacje

Opłaty za postój

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) podzielona jest na Podstrefę A, Podstrefę B i Podstrefę C. Opłatę wnosi się z góry w parkomacie. Parkomat przyjmuje monety oraz płatności kartą. Przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania można korzystania również z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp. Poniżej stawki opłat w obu podstrefach:

Podstrefa A i C

 • postój do pół godz. - 2,00 zł
 • za pierwszą godz. - 4,00 zł
 • za drugą godz. - 4,50 zł
 • za trzecią godz. - 5,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 4,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • postój do pół godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3,00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Natomiast ogólnodostępne abonamenty dla Podstrefy A i B i C można zakupić wyłącznie na stronie lodz.e-abonamenty.pl

 

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów dla mieszkańców strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Legionów, ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul. Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul. Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
 • od południa: ul.Wróblewskiego, ul.Czerwoną i placem Niepodległości

Mapa strefy płatnego parkowania

Mapa przedstawia strefę płatnego parkowania, która obowiązuje od 01 czerwca 2021 r.

Kontakt