Zajęcie pasa, zezwolenia, uzgodnienia

Zgodnie z decyzją Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej przygotowaliśmy procedurę, dzięki której osoby handlujące przy cmentarzach otrzymają zwrot poniesionych opłat. 

Zarząd Dróg i Transportu zawiadamia, iż na podstawie art. 155 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz w związku z § 1 punkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, istnieje możliwość uchylenia lub zmiany wydanych decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody na zajęcie pasa drogowego w celu handlu kwiatami i zniczami w rejonie łódzkich cmentarzy, a w następstwie tego, zwrotu należności wniesionych tytułem wydanych decyzji za okres 31.10.-02.11.2020 r.

W tym celu należy uzupełnić, podpisać oraz wysłać na adres Zarządu Dróg i Transportu oświadczenie, którego treść można znaleźć poniżej, o ile strona nie zajmowała pasa drogowego w dniach 31.10.-02.11.2020 r.

Decyzja zostanie uchylona jeżeli okres zezwolenia w całości mieścił się w terminie 31.10.-02.11.2020 r.

Decyzja zostanie zmieniona jeżeli okres zezwolenia wykracza poza termin 31.10.-02.11.2020 r.

Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, złożyć osobiście w siedzibie ZDiT (do specjalnej urny) lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone poprzez e-mail będą skutkowały wezwaniem do uzupełnienia braków w postaci podpisu własnoręcznego lub elektronicznego.

Jeżeli została wysłana już do ZDiT informacja, to nie należy podejmować dodatkowych czynności związanych z opisanym wyżej oświadczeniem.

Umowy cywilne na wykorzystanie terenów dróg wewnętrznych zostaną rozwiązane przez zarządcę drogi.

Wzór oświadczenia do pobrania

 

Zajęcie pasa

Obwieszczenia

Kontakt