Aktualności

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe

Monika Pawlak / BRP

Rząd chętnie przyznaje podwyżki, ale w ślad za tym do samorządów nie płyną pieniądze z budżetu centralnego. W konsekwencji ostatnie "prezenty" będą kosztować budżet Łodzi 61 mln zł. Przyznany od... więcej

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli - fot. CC0 license

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli

Monika Pawlak / BRP

Jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie indywidualnych szkoleń, "opieka" doradcy zawodowego - tak Powiatowy Urząd Pracy wesprze nauczycieli, którzy w wyniku... więcej

Stawy Stefańskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Lato w pełni, plaża czeka…

Monika Pawlak / BRP

Ponad 30 tysięcy łodzian wypoczywało w długi czerwcowy weekend na obiektach MOSiR: dopisała pogoda, a uczniowie mają wreszcie wymarzone wakacje. więcej

Żegnaj szkoło do września!

Monika Pawlak / BRP

Zgaszeniem światła w sali Gimnazjum nr 1 zakończyło się uroczyste rozdanie świadectw. W ten sposób Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Gołaszewskim... więcej

270 tys. złotych na stypendia naukowe dla studentów. Nabór do 31 lipca

Zaczynasz w październiku br. studia na łódzkiej uczelni? Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych? Złóż wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi! więcej

 - fot. Monika Pawlak

Wakacje w Łodzi będą atrakcyjne i bezpieczne

Monika Pawlak / BRP

Wakacje zaczynają się już jutro, a od poniedziałku rozpoczynają się zajęcia na półkoloniach, gdzie na uczniów szkół podstawowych czeka prawie 4 tysiące miejsc. więcej

Ponad 450 nauczycieli gimnazjów straci pracę

Monika Pawlak/ BRP

Ostatni akord rządowej reformy edukacji – likwidacja gimnazjów – oznacza zwolnienia nauczycieli. 31 sierpnia pracę starci 348 łódzkich pedagogów a kolejnym 104 wygasną umowy o pracę zawarte na czas... więcej

Rząd "reformuje" szkoły, samorząd płaci - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rząd "reformuje" szkoły, samorząd płaci

Monika Pawlak / BRP

Prawie 2 miliardy złotych dopłacił łódzki samorząd do edukacyjnych pomysłów rządu PiS w latach 2016 - 2019. Tylko reforma edukacji - sztandarowy projekt byłej minister Anny Zalewskiej - kosztowała... więcej

Rocznica papieskiej pielgrzymki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

32. rocznica papieskiej pielgrzymki

Anna Kotecka / BKSiDŁ

13 czerwca 2019 r. mijają 32 lat od pamiętnej wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Łodzi. Jak co roku, łodzianie wspominali to wydarzenie w miejscach związanych z pobytem papieża w naszym mieście. więcej

Rekrutacja do szkół średnich na półmetku - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rekrutacja do szkół średnich na półmetku

Monika Pawlak / BRP

Ponad 6,4 tysiąca absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów zalogowało się w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół średnich, czyli niewiele ponad połowa uprawnionych. Na razie hitem jest XXV... więcej

Wezwania do zapłaty w Ministerstwie Finansów, czekamy na zwrot kosztów reformy oświaty - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Wezwania do zapłaty w Ministerstwie Finansów, czekamy na zwrot kosztów reformy oświaty

Monika Pawlak / BRP

Prezydenci i wiceprezydenci 10 polskich miast złożyli dziś (21 maja) w Ministerstwie Finansów przedsądowe wezwania do zapłaty za wydatki poniesione przez samorządy z tytułu wdrażania rządowej reformy... więcej

Ministerstwo Finansów zapłaci za reformę oświaty? - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Ministerstwo Finansów zapłaci za reformę oświaty?

Monika Pawlak / BRP

Łódzki samorząd podobnie jak 10 innych zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich wystawił przedsądowe wezwanie do zapłaty Ministerstwu Finansów. Chodzi o ponad 2,3 mln zł wydatków jakie poniosła gmina... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.