Aktualności

Łódzcy strażacy, to też świetni sportowcy - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Łódzcy strażacy to też świetni sportowcy

Monika Pawlak / BRPiNM

Dosłownie worek medali z mistrzostw Europy Strażaków i Policjantów odbywających się w Hiszpanii przywieźli trzej łódzcy strażacy: Waldemar Jagiełło z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10, Marcin... więcej

Ubieranie choinki to nie jest łatwe zadanie, dlatego wiceprezydent poprosił o pomoc 6-letnich specjalistów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Specjaliści od ubierania choinek w urzędzie

Monika Pawlak / BRPiNM

Ubieranie choinki to nie jest łatwe zadanie, dlatego wiceprezydent Tomasz Trela poprosił o pomoc 6-letnich specjalistów z Przedszkola Miejskiego nr 58. więcej

Nowe wyposażenie dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - fot. CC0 license

Nowe wyposażenie dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Maria Kaczmarska / ZZM

Aparat USG, inkubator, sterylizator do narzędzi chirurgicznych, lampy bakteriobójcze - to tylko niektóre specjalistyczne urządzenia, które trafiły do sali operacyjnej łódzkiego Ośrodka Rehabilitacji... więcej

Zabytek Dobrze Utrzymany. Zobacz wyróżnione realizacje

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi przyznana została kamienicy przy ul. Próchnika 49. więcej

Nowe Centrum Seniora na Górnej już działa - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Nowe Centrum Seniora na Górnej już działa

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Na Górnej powstało nowe Centrum Seniora. Centrum zajęło pomieszczenia w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. więcej

Tylko dziś Mikołajkowe Tramwaje kursują po Łodzi - mat. MPK Łódź

Tylko dziś Mikołajkowe Tramwaje kursują po Łodzi, a w nich Mikołaj ze Śnieżynką, konkursy z nagrodami, łakocie

Agnieszka Magnuszewska / MPK Łódź

Mikołajki rządzą się swoimi prawami, więc 6 grudnia w tramwajach nie może zabraknąć Mikołajów. Dlatego w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, między godz. 15.30 a godz. 19.00, będą kursowały dwa... więcej

10-letni Przemek Wędzel przez trzy godziny rządzi dziś Łodzią - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Miasto ma nowego prezydenta. Przemek Wędzel: "Zajmiemy się Łodzią dobrze"

Marlena Kamińska / BPKSiT

10-letni Przemek Wędzel przez trzy godziny rządzi dziś Łodzią. Władzę uroczyście przekazał mu wiceprezydent Tomasz Trela. więcej

Elewacja frontowa kamienicy została wyremontowana, teraz czas na remont reszty - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Kolejna kamienica odzyskuje blask dzięki rewitalizacji centrum Łodzi

Piotr Wasiak / ZIM

Kolejna kamienica w centrum Łodzi odzyskuje swój blask. Po remoncie znajdzie się w niej dziewięć mieszkań, w tym jedno dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, oraz cztery lokale użytkowe. więcej

Podwyżki cen prądu od państwowych spółek energetycznych dla Łodzi i Łódzkiej Grupy Zakupowej - fot. CC0 license

Podwyżki cen prądu od państwowych spółek energetycznych dla Łodzi i Łódzkiej Grupy Zakupowej

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, Miasto Łódź oraz pozostałe podmioty skupione w Łódzkiej Grupie Zakupowej, będą musiały zapłacić za energię elektryczną w 2019 r. aż o 24,7 mln zł... więcej

W wielu branżach brakuje rąk do pracy, dlatego magistrat zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu i osiedlania się w Łodzi - fot. CC0 license

Stopa bezrobocia w Łodzi spadła, miasto zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu

Anna Janocha / BPKSiT

Stopa bezrobocia w Łodzi spadła do najniższego w historii poziomu, czyli do 5,6 proc, a od 2014 roku liczba osób bez pracy zmniejszyła się o połowę. Warto podkreślić, że spadek bezrobocia w Łodzi jest... więcej

Informacja dot. zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - fot. CC0 license

Informacja dot. zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Piotr Brodowicz / WGK

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., nie powoduje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku składania nowych deklaracji o... więcej

Dym wskazuje nielegalne przyłącza do kanalizacji - mat. ZWIK

ZWIK zadymia kanały w Nowosolnej. Tak wykrywają nielegalne przyłącza do kanalizacji

Miłosz Wika / ZWIK

Pracownicy ZWIK zadymiają w Nowosolnej kanały ściekowe. Dym wpuszczany do kanałów pomaga w wykrywaniu nielegalnych przyłączy, którymi odprowadzana jest do miejskiej sieci sanitarnej deszczówka. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.