Aktualności

„Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019”

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Termin składania wniosków od  13 marca do 2 kwietnia 2019r. Cel konkursu: przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym,... więcej

Program Pajacyk - dożywianie w okresie wakacji letnich

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Poprzez program Pajacyk, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki a nie mogą liczyć na pomoc gminy. W... więcej

Startuje konkursu na opracowanie programu rezydencji artystycznych - fot. CC0 license

Startuje konkurs na opracowanie programu rezydencji artystycznych

Aleksandra Górska / BKSiDŁ

Wydział Kultury UMŁ ogłasza konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie pilotażowego programu rezydencji artystycznych w Łodzi. więcej

Zakończenie konsultacji „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ informuje, że w dniu 28 lutego br. zakończyły się konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o... więcej

Fundraising – pierwsze kroki w budowaniu niezależności i stabilności finansowej w organizacji

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Jak pozyskać i zatrzymać darczyńców indywidualnych? Jak pozyskiwać środki finansowe od darczyńców biznesowych? Jakie są narzędzia pracy fundraisera? Jakie są zasady skutecznego fundraisingu? Na te i... więcej

Konkurs na wkłady własne - najczęściej zadawane pytania

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

Ruszyła druga edycja konkursu na wkłady własne. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać składając wniosek. Przypominamy również, iż w tegorocznej edycji składać można wnioski również na wsparcie... więcej

Program "Niepodległa" - dotacje dla organizacji pozarządowych

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Wojewoda Łódzki i Biuro Programu "Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu "Niepodległa".  Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się we... więcej

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na 2019 ok

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem konkursów w roku 2019.  więcej

Ruszyły nabory w konkursach na Łódzkie Centrum Wolontariatu i Łódzkie Centrum Obywatelskie

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Łódzkie Centrum Obywatelskie - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 186.200,00 zł w latach 2019-2020. W ogłoszonym konkursie przeznacza się na realizację zadania w 2019 r.:... więcej

Zgłoś się do prac nad wieloletnim programem współpracy Miasta Łodzi z NGO

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

Rozpoczynają się prace nad Wieloletnim Programem Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022. Zapraszamy zainteresowane osoby z NGO do włączenia się w prace grupy roboczej.... więcej

Przekaż 1% dla łódzkich organizacji pożytku publicznego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Przekaż 1% dla łódzkich organizacji pożytku publicznego

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

1 procent może wiele. Teraz jeszcze łatwiej będzie można przekazać go z deklaracji podatkowej więcej

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego zakończyła trzecią kadencję

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

Z końcem stycznia br. zakończyła się III kadencja Łódzkiej Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada pełniła ważną rolę doradczą w kształtowaniu kierunków współpracy pomiędzy Miastem a... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.