Dzierżawa torów i trakcji

Zarządzenie nr 2900/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi >>>

Kontakt