Pierwszeństwo dla komunikacji zbiorowej

Trwa weryfikacja i kalibrowanie Centralnego Systemu Sterowania Ruchem z nową siatką połączeń komunikacji miejskiej.

W nowym systemie transportowym Łodzi priorytet zyskały tramwaje. Wydzielone torowiska dają szansę na sprawne i niezależnie od ewentualnych korków spowodowanym natężeniem ruchu samochodowego - przemieszczanie się po mieście. Dla tego też na wielu skrzyżowaniach sygnalizacja musi być tak ustawiona, by tramwaje nie czekały na zielone światło. 

Program działa na 77 skrzyżowaniach (docelowo będzie ich ponad 100), na których względny priorytet tramwajowy otrzymało 45 miejsc, 8 posiada priorytet bezwzględny, 19 skrzyżowań ma spe jalną koordynację, a 4 operują krótkimi cyklami świateł.

Wysoko uprzywilejowane zostały trasy W-Z oraz ŁTR.

Według wstępnych danych średnia prędkość łódzkich tramwajów wynosi 15 km/h, a np. w Warszawie czy we Wrocławiu jest na poziomie 12-14 km/h.

Proces weryfikacji i sprawdzania całego systemu wciąż trwa, a wszelkie pomiary i zebrane dane posłużą do ostatecznej korekty siatki połączeń zapowiedzianej jesienią br.

Schemat skrzyżowań z priorytetem:

Względny priorytet:

  • gdy tramwaj podjeżdża do skrzyżowania system go wykrywa i skraca fazy na skrzyżowaniu, bez ich pomijania i zapala zielone światło dla tramwaju. Np. faza na poprzecznej relacji skraca się z 30 do 8 sek.

Bezwzględny priorytet:

  • gdy tramwaj podjeżdża do skrzyżowania system go wykrywa i natychmiast skraca fazy na skrzyżowaniu, pomijając fazy i wywołując bezpośrednio zielone światło dla tramwaju. Poprzeczne relację są zablokowane.

Koordynacja świateł:

  • Stworzenie fali zielonych świateł dla tramwaju na kilku następujących po sobie skrzyżowaniach. W praktyce tramwaj opuszcza skrzyżowanie, przejeżdża na zielonym kolejne skrzyżowanie i zatrzymuje się na przystanku.

Krótkie cykle sygnalizacji:

  • Wszystkie relacje mają, krótkie cykle zielonego światła, co pozwala maksymalnie upłynnić ruch na najbardziej skomplikowanych skrzyżowaniach z dużą liczbą kierunków.
Kontakt