System Informacji Miejskiej

System Informacji Miejskiej wprowadzany jest w oparciu o Uchwałę Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 r.

Poniżej zamieszczono dane techniczne do wykonania tablic adresowych zgodnych z przyjętą dokumentacją – wytyczne – tabliczki adresowe.

  • Skrót od słowa ulica winien być pisany na tablicach adresowych z małej litery tj. "ul."
  • Tablice adresowe winny być wypukłe, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zamieszczoną poniżej.
  • Czcionka stosowana w Systemie Informacji Miejskiej dla tablic adresowych winna być zgodna z wytycznymi ZDiT.
  • Obowiązują tabliczki adresowe pisane zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.
Kontakt