Co prawo mówi o konsultacjach?

Sposób organizacji konsultacji społecznych wynika zarówno z dokumentów na poziomie krajowym, jak i łódzkim.

Jak prawo krajowe reguluje różne konsultacje?

Częste pytania

Kontakt