TERMIN KONSULTACJI: 8 - 30 października 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Kontakt