TERMIN: 1 - 7 października 2019 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022.

Kontakt