TERMIN: 13 - 27 maja 2019 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. Potocznie taki dokument nazywa się "kodeksem krajobrazowym".

Kontakt