TERMIN: 23 lipca - 16 sierpnia 2019 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023”.

Kontakt