Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022

Celem konsultacji było poznanie opinii na temat proponowanego projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”.

TERMIN: 11 - 13 grudnia 2019 r.

Kontakt