Zmiany w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych

Celem konsultacji było poznanie opinii na temat proponowanych zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych.

TERMIN: 4 - 11 lutego 2019 r.

Kontakt