Ekopakt - zaangażuj się!

Dziękujemy za Twój głos!

Wszyscy stoimy przed wielkimi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Miasta mają do odegrania kluczową rolę zarówno w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, jak i w kwestiach związanych z adaptacją do nowych warunków. Celem, który musi nam przyświecać, jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia łodzianom - obecnym i przyszłym pokoleniom - w dobie zmian klimatu.

Celem wspólnych prac nad Ekopaktem dla Łodzi jest uzyskanie ze wszystkich kluczowych środowisk, mających wpływ na rozwój Łodzi i na co dzień w niej funkcjonujących, propozycji  dotyczących sposobu, w jaki wspólnie możemy działać na rzecz naszego Miasta.

Do 14 sierpnia 2020 r. zbieraliśmy od wszystkich zainteresowanych pomiotów opinie i sugestie na temat proponowanych działań proekologicznych, których moglibyście się Państwo podjąć w ramach Ekopaktu Dla Łodzi. Szukaliśmy działań, których realizacja wpisuje się również w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal).

Wszystkie zgłoszone propozycje i opinie zostaną opublikowane w formie raportu nad którym obecnie pracujemy.

Zapoznaj się z kluczowymi dokumentami:   

Dziękujemy za udział w spotkaniach!

Spotkaliśmy się i porozmawialiśmy o Ekopakcie dla Łodzi:
4 sierpnia (wtorek), godz. 17:00 - spotkanie dla mieszkańców
LINK: https://tiny.pl/75m9b
5 sierpnia (środa), godz. 15:00 - spotkanie dla organizacji pozarządowych
LINK: https://tiny.pl/75rjr
11 sierpnia (wtorek), godz. 13:00 - spotkanie dla przedsiębiorców
LINK: https://tiny.pl/75lc4

Spotkania odbyły się on-line (Microsoft Teams).

Dowiedz się kogo angażowaliśmy!


AKTUALNOŚCI

Ekologiczna strategia już gotowa. Zaprezentowano „Ekopakt dla Łodzi”!

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Poznaj założenia „zielonego” dokumentu, który określa działania, jakie w najbliższych latach podejmie miasto Łódź na rzecz ochrony środowiska i klimatu. więcej

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jesteśmy otwarci na organizację dodatkowych spotkań i inne formy współpracy.

ekopakt@uml.lodz.pl

tel. 42-272-64-16

 

 

Kontakt