Europejski Zielony Ład

 

Więcej o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu przeczytasz na stronie Komisji Europejskiej.

 

OBSZARY POLITYKI

CZYSTA ENERGIA Szansa dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii
ZRÓWNOWAŻONY PRZEMYSŁ Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne
BUDOWA I RENOWACJA Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny
ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu
OD POLA DO STOŁU Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy
ELIMINOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń
Kontakt